Debat: Letbanen og dens følgevirkninger

Hans J. BlokmannElledalen 11Kongens Lyngby

Der skrives stadigvæk meget for og imod letbanen - mest imod. Men: den er jo da for pokker vedtaget af et mindre antal glødende letbanetilhængere blandt politikere i de letbaneramte kommuner, så lad os dog i stedet for at være kritiske over for projektet glæde os over følgende sidegevinster:

1.) Den øgede trængsel på f.eks. Ring 3, hvor bilisterne får rig mulighed for at meditere, når de sidder i en endeløs kø under anlægningen af banen.

2.) Den øgede beskæftigelse som følge af at autoværn skal fjernes og diverse tekniske indtallationer m.v. skal graves op og flyttes.

3.) Muligheden for at bidrage positivt til kommunekasserne, når det viser sig, at budgettet er overskredet med mere end 50%.

4.) Bedre oversigtsforhold som en følge af, at alle de smukke gamle buske og træer langs den planlagte rute må lade livet for at give plads til skinnelegemet. Herved øges CO2 produktionen ganske vist - men det må man se bort fra i den gode sags tjeneste.

5.) Bedre motion i alt slags vejr for de husejere, der har fået ekspropieret et pænt stykke af ders grund til formålet og derved er blevet berøvet deres parkeringsplads på egen grund og må lede eftet P-plads på diverse sideveje i kvarteret (hvis der da er ledige pladser).

6.) Glæde over sporvogne i gadebilledet, hvilke vil hensætte ældre medborgere i eksalteret nostalgi, når de mindes denne populære transportform fra midten af det forrige århundrede og tidligere.

7.) Bedre beskæftigelse for de håndværkere, der skal udbedre skader på de huse, hvis fundament helt eller delvis synker sammen under anlægning af banen.

8.) Kongens Lyngby bliver brutalt delt i to bymiljøer, hvilket indebærer muligheden for at letbanetilhængere og letbanemodstandere i princippet kan holdes adskilt.

Der er mange andre positive træk i forbindelse med projektet, men jeg har bare valgt nogle få.

Publiceret 02 October 2018 17:00

SENESTE TV