DEBAT: Forsyningen er ikke bygherre på Kanalvej

Peter Linde, formand for Lyngby-Taarbæk Forsyning

På side to bringer Det Grønne Område en god og spændende artikel om projektet ved Kanalvej, der er ved at blive afsluttet med anlæg af Kanalparken.

Projektet har stået på i tre år, og vi har alle mærket omlægningen af trafikken. Alle de ting, der omtales i artiklen i Det Grønne Område, er ting, der er besluttet i lokalplanen og gennemført over de tre år, som Kanalvej har været lukket.

Projektet er nu ved at blive afsluttet. Lokalplanen og vejarbejdet har Lyngby-Taarbæk Forsyning ikke været bygherre på eller haft noget med at gøre. Derfor har vi ikke betalt for arbejdet. Og vi har derfor heller ikke informeret om projektet. Alligevel er Lyngby-Taarbæk Forsyning nævnt til sidst i redaktørens ugentlige leder, hvor der står, at Forsyningen skylder at gøre mere ud af informationen. Og at Det Grønne Område gerne hjælper med formidlingen.

Det tilbud vil jeg som formand for Lyngby-Taarbæk Forsyning gerne tage imod. Og det første ønske er hjælp til at formidle, at Forsyningen intet har at gøre med de forhold, der nævnes i artiklen om Kanalvej og Kanalparken.

Det andet ønske er at formidle, at Lyngby-Taarbæk Forsyning arbejder med at sikre bymidten og omkringliggende områder mod skybrud. Der er arbejdet med lokalplaner, borgermøder og høringer om Fæstningskanalen, som projektet kaldes.

Fæstningskanalprojektet kræver godkendelse fra mange myndigheder, og et projekt til mange 100 millioner kroner skal være helt på plads, inden man begynder at grave. Tingene skal gøres i den rigtige rækkefølge. Kanalvejsprojektet har Det Grønne Område allerede skrevet om flere gange i artikler og temaaviser i samarbejde med Forsyningen.

Tak for tilsagnet om, at Det Grønne Område fortsat gerne vil hjælpe med det. Når projektet når anlægsfasen, vil det ligesom projektet på Kanalvej, påvirke mange borgers hverdag, og derfor vil der være brug for masser af præcis formidling og inddragelse af borgerne.

Publiceret 26 September 2018 15:00