Debat: Studerende med handicap bliver diskrimineret

Anette Skafte Folketingskandidat DF i Københavns Omegns Storkreds

Hvad vil du sige til at gå omkring 4.000 kroner ned i din månedlige udbetaling i et halvt års tid.?

Jeg tænkte det nok, de fleste ville absolut ikke være tilfredse med det, og der ville nok lyde et ramaskrig.

Men det er virkeligheden for studerende på pædagoguddannelsen som pga. et handicap eller varig funktionsnedsættelse mister omkring 4000 kroner i de to perioder af et halvt år hvor de skal i lønnet praktik under deres uddannelse.

Pædagoguddannelsen har, som den eneste mellemlange videregående uddannelse lønnede praktikker.

Har man et fysisk eller psykisk handicap eller funktionsnedsættelse, kan det være svært at få økonomien til at hænge sammen, da man ikke som andre studerende kan magte at tage et arbejde ved siden af studiet. Derfor kan man få udbetalt et handicap tillæg, som udbetales sammen med SU- ydelsen.

Men når den lønnede praktik starter, mister man sit handicaptillæg. Man har fra den ene dag til den anden åbenbart ikke længere et handicap, da man jo er i lønnet arbejde og indgår i normeringen på praktikstedet.

Ikke nok med at miste sit handicaptillæg og gå så meget ned i indtægt, så arbejder den studerende for en absolut mindsteløn, uden tillæg i aftenvagt, weekend vagt, andre special tillæg og har desuden selv-betalt ferie.

Fra den ene dag til den anden mister man også sin SU- ydelse, da man jo ikke længere er studerende, men i lønnet arbejde.

Selvom det er et lån man betaler tilbage er muligheden for at optage et studie lån eller SU-lån også fejet af banen, da man jo ikke længere er berettiget til SU.

En studerende med et handicap mister altså min. 24.000 kroner i løbet af det halve år den lønnede praktik står på, og det sker to gange i løbet af uddannelsen, altså mister den studerende 48.000 kroner i løbet af de 3 ½ år som uddannelsen løber. Men udgifter til bolig, medicin, behandling, transport til studiet, mad og andre nødvendigheder er jo stadig uændrede.

De pædagogstuderende som bor hjemme hos forældrene, klapper i hænderne, for de får lidt mere udbetalt end de havde fået i SU i det halve år. Dem som kan fortsætte med at have deres studie job, klager heller ikke.

Men diskrimineringen af folk med handicap fortsætter ufortrødent, og vi skriver 2018.

Dansk Folkeparti med Jens Henrik Thulesen Dahl som uddannelsesordfører har i flere år kæmpet for at få regeringen og de andre partier i folketinget med til at ændre på dette til fordel for studerende med et handicap.

I de kommende finanslovsforhandlinger har Dansk Folkeparti et udspil med til 28 forbedringer af uddannelsessystemet for studerende med handicap, og håber at få udarbejdet en forpligtende handlingsplan området.

Jeg håber Dansk Folkeparti kan få de andre politikere til at forstå, at denne diskrimination må stoppe nu, så de pædagogstuderende også fra Lyngby-Taarbæk kommune som er ramt af denne diskrimination og indkomstnedsættelse, blot fordi man har et handicap kan få lov til at klare deres uddannelse på lige fod med andre studerende.

Jeg er folketingskandidat I Københavns Omegns Storkreds ved valget i 2019, og hvis jeg får opbakning nok til en plads i Folketinget, vil jeg sammen med Dansk Folkeparti til hver en tid kæmpe for bedre vilkår for folk med handicap.

Publiceret 23 September 2018 21:00

SENESTE TV