Forsyningen har aldrig måtte rense vejbrønde

Bjarne Herrmann spørger i Det Grønne Område, hvorfor Forsyningen ikke må rense vejbrønde. Det vil jeg som formand for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S meget gerne svare på.

Jeg bor selv på en privat fællesvej og kender derfor også problemet, som Bjarne Herrmann rejser. Først vil jeg dog gerne kvittere for det fokus, Bjarne Herrmann har haft de sidste 4 år for at løse problemet med vejbrønde, der stopper til, og for at Bjarne Herrmann personligt har tømt sin vejbrønd for slam. Det kan man kalde at feje for egen dør. Stor respekt for at du selv har løst et problem, som du ikke har skabt.

Da Lyngby-Taarbæk Forsyning for godt 10 år siden blev stiftet som aktieselskab med kommunen som eneaktionær, undersøgte man grundigt, om Forsyningen måtte varetage tømning af vejbrønde for vejenes ejere. Det vil sige kommunen for de kommunale veje og beboerne på de private fælles veje. Advokatfirmaet Horten bistod med en juridisk behandling, og konklusionen var entydig, fordi der i lovgivningen står, at forsyningsvirksomheder ikke må overtage denne opgave. Ansvaret ligger hos vejenes ejere, der også er ansvarlige for snerydning, grusning og reparation af vejene. Kommunen fortsatte derfor med at tømme vejbrønde på både kommunale og private fælles veje.

I 2011 besluttede kommunalbestyrelsen i et bredt budgetforlig at stoppe med at tømme vejbrønde på de private fælles veje, og tilbød i stedet serviceaftaler til beboerne. Lyngby-Taarbæk Forsyning undersøgte endnu en gang, om der var lovgrundlag for at overtage opgaven. Tilsynsmyndighedernes afgørelse var lige så entydig, som da man undersøgte spørgsmålet ved selskabets stiftelse. Forsyningen må ikke overtage opgaven for nogle ejere og fordele udgiften på alle husstande, der modtager vand. Når vi i Lyngby-Taarbæk Forsyning tog sagen op igen i 2011, skyldes det, at vi har den økonomiske udgift, når rørene forstopper og efterfølgende skal renses. Forsyningen har mulighed for at undersøge, om der er nogle konkrete husstande, der er ansvarlige, og som udgiften kan sendes videre til. Men det er komplekst, når der er flere beboere på en vej, og mange veje kan være kilden.

Sagen er faldet i et hul mellem forskellige lovgivninger, og Forsyningen har flere gange undersøgt mulighederne for at overtage opgaven for ejerne af vejene. Det kan vi desværre ikke, og da kommunens serviceaftaler om tømning af vejbrønde nu er erklæret ulovlige, udfordrer det Lyngby-Taarbæk Forsyningen opgave med at sikre, at rørene ikke stopper til. Den opgave vil Forsyningen have fokus på, så borgene ikke oplever problemer hermed. Heldigvis er vores økonomi så robust, at vi kan løfte opgaven.

Publiceret 15 September 2018 20:00

SENESTE TV