DEBAT: Kommunen fælder 2.-3.000 træer i traceet

Michael M. Jørgensen, fmd., Lundtofte Borgerforening

Mange af vore politikere har travlt med at beskrive traceet som krat, som et ligegyldigt stykke jord direkte til motorvejen, som et sted, hvor det kun kan gå for langsomt med at få bygget en masse.

(Baggrund: Området mellem Helsingørmotorvejen og Lundtoftegårdsvej kaldes traceet. Det blev i 2015 besluttet bebygget med 225.000 m2 erhvervsbyggeri, beskrevet som videnserhverv.)

Hempel solgte for få år siden en stærkt forurenet grund bag hovedkontoret til DTU. Man må antage, at det skyldtes, at man ikke havde brug for den forurenede jord længere. Nu skal Hempel så alligevel bruge jord, så derfor har man købt en grund af Lyngby-Taarbæk kommune i traceet. Her vil man bygge kontorer m.v. i op til 28 meters højde – langt højere end områdets øvrige erhvervsbyggeri på max 12,5 meters højde.

Traceet er en grøn barriere imellem dem, der bor og arbejder i Lundtofte og langs Lundtoftegårdsvej – og motorvejen. Det er ikke bare et krat. Der bor ganske mange mennesker i begge ender af Lundtoftegårdsvej, der måske ikke lige har råd til at bo i villa med vovse og Volvo, men som dog i det mindste har ret til, at der tages hensyn til deres bopæl og oplevelse af, at bo i Lyngby-Taarbæk kommune.

Når de 225.000 m2 erhvervsbyggeri er bygget i traceet er der i hvert fald ingen, der sidder tilbage med den vildfarelse, at de bor i det grønne område. Grønt - det er noget, vi skal køre til, for at opleve – alt synligt grønt er fældet og erstattet med beton, stål og glas.

Hempel vil gerne bygge kontorer – her skal lige indskydes, at det ikke hedder kontorer mere – det hedder videnserhverv, campus og den slags – ellers sælger det ikke godt nok. En trappe er heller ikke en trappe mere. Nu er det et arkitektonisk greb, en skulptur.

Bare på det lille stykke, hvor Hempel vil bygge kontorer, skal der fældes 100 store træer på mindst 15 meters højde. Der står 2-3 gange så mange mindre træer i området, der også fældes, når kontorerne skal op at stå i en højde, der langt overstiger de fældede træers. Sammenlagt forsvinder der således 300-400 træer. Langt hovedparten af træerne i denne del af traceet er egetræer, der har vokset her, formentligt siden DTU blev påbegyndt anlagt tilbage i 1962. Det er mere end 50 år gamle træer.

Skidt med det – det er jo bare krat.

Træerne fylder maksimalt 20% af det samlede areal i traceet. Alligevel er det magtpåliggende for vore politikere, at alle træerne skal fældes. De har i hvert fald i 2015 besluttet, at der skal bygges helt ud til vejkanten langs med Lundtoftegårdsvej, og det er netop her – i samspil med træerne på DTU´s område – at træerne står. Dem fælder vi da bare. Det er jo bare krat. Ja. Og 2-3.000 træer.

Der står mellem 2.000 og 3.000 træer i traceet – cirka halvdelen er egetræer. Cirka 700 træer er mere end 15 meter høje. (på baggrund af antal træer på Hempel lokalplanområdet)

De skal alle sammen fældes, fordi vore lokalpolitikere har besluttet, at traceet er et krat, hvor der lige så godt kan opføres erhvervsbyggeri – DTU efterspørger mere erhvervsbyggeri tæt på, men udenfor deres campus, selvom de sagtens kunne finde plads til at bygge al det ekstra byggeri, de har behov for på egen jord.

Så imens, at vi skal høre DTU fortælle om, hvor meget de sætter pris på det parklignende anlæg på DTU og især de fine omkransende egetræer, der er med til at gøre DTU til universitetet i skoven – så fælder man gerne op til 3.000 træer, heraf halvdelen egetræer i traceet for at gøre plads til kontorer – nå ja, og bilforhandlere, lavprishoteller og fitnesscentre – det må være en bred definition af ”videnserhverv”, der anvendes her.

Der rejser sig en serie spørgsmål til politikerne: Hvorfor besluttede I, at der skulle opføres 225.000 m2 erhvervsbyggeri, når I godt vidste at de reelle byggefelter ville blive meget meget små?

Hvor meget betyder det egentligt for jer, at I kan gå ud og sige til Jeres borgere, at vi gør en masse godt for klimaet, CO2 nedbringelsen og lave fine træstrategier, når i gerne ser op til 3.000 træer fældet i traceet. Skulle ”nyplantningen” af 225.000 m2 erhvervsbyggeri i formentlig super bæredygtig beton medføre et plus på CO2 regnskabet, eller er det helt ligegyldigt, fordi det ikke regnes på den måde? Skal vi bare fælde træerne og bygge CO2 problemerne væk?

Der bliver bygget i op til 28 meters højde. DTU ønskede faktisk i deres høringssvar til kommuneplantillægget i 2015, at der kunne bygges endnu højere. Hvorfor skal kommunens borgerne dog have en væg af kedeligt ensformigt firkantet byggeri trukket helt ud til Lundtoftegårdsvej for at skabe en ”urban karakter”?? Hvem er det, der ønsker den urbanitet? Hvis DTU ønsker urbanitet, kan de jo bygge den inde hos sig selv.

Er I overhovedet klar over, hvor grimt og urbant á lá motorvejen ved Ishøj, ved Hedensted og ved Vallensbæk det kommer til at blive, når man kommer til Lyngby via Helsingør motorvejen? Eller er det noget, vi igen skal høre Jer sige bagefter – ”ej, vi var altså ikke klar over, at det blev så højt og grimt”.

Kommuneplantillægget for traceet fra 2015 er en komplet katastrofe for byen og byens borgere – nej, der er ingen, der har gået tur med hunden eller holdt picnic i traceet, men det har været en grøn afskærmning imod motorvejen set fra Lyngby og Lundtofte og en grøn velkomst til Lyngby set fra motorvejen. Alt det forsvinder nu, og bliver til et beton-, glas- og stålhelvede af grimt og ligegyldigt erhvervsbyggeri – de første konturer til dette kan allerede nu ses med den massive sorte klods, der skal blive til en automobilforhandler.

Lav kommuneplanen for traceet om NU. Stop for yderligere byggeri. Så længe, der ikke er vedtaget lokalplaner, kan der ikke gennemføres større byggerier. Det er alene kommunalbestyrelsens beslutning og ved ikke at træffe den beslutning, vælger I at fortsætte, hvor den tidligere kommunalbestyrelse slap.

Lav planen om, så naturen også får en plads – både for naturens egen skyld og for alle os borgeres skyld. Vi vil gerne beholde den skovlignende karakter på begge sider af Lundtoftegårdsvej og selvfølgelig kan det da lade sig gøre – det er bare at rykke bebyggelsen lidt ind og så undlade at bygge 225.000 m2, men måske kun 100.000 m2 – det er vel også en sjat – mindst tre x Lyngby Storcenter jo…

Hvis I absolut skal modsige Jeres egne flotte ord om træstrategier, CO2, grøn kommune og borgerinddragelse (altså den slags hvor man reelt lytter og ændrer, og ikke bare lytter og arkiverer), så gør I i det mindste ALT, hvad der står i Jeres magt for at genplante de 2-3.000 træer i traceet igen.

Stort set halvdelen af traceet må der ikke bygges på, fordi det er reserveret til, hvis Vejdirektoratet engang vil udvide motorvejen – men det betyder jo ikke, at man ikke må beplante og pleje arealet, så det forbliver pænt og en værdig ankomst til Lyngby. Det ville være oplagt at genplante de 2-3.000 træer, der bliver revet op og fældet lige her og at gøre det NU.

Dét ville vise, at det ikke bare er ligegyldige ord, når I taler om CO2, træstrategier og at passe på det grønne Lyngby-Taarbæk.

Lokalplanen for Hempel byggeriet er i høring frem til den 10. september 2018. Find lokalplanen og høringsmaterialet på ltk.dk, søg på ”hempel” eller tryk på ”Politik”, ”Annonceringer og høringer” – alle bør give deres mening til kende om de omfattende ændringer af kommunen.

Publiceret 13 September 2018 22:00

SENESTE TV

Mindeord: Svend Christensen er død

Dorete Dandanell, formand for Diabetes-foreningen I Lyngby-Taarbæk skriver på bestyrelsens vegne mindeord over Svend Christensen,der var et mangeårigt medlem af Diabetesforeningen.

Svend har ydet en uvurderlig indsats for diabetessagen i rigtig mange sammenhænge. Han var formand for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk i en årrække, sad i Regionsudvalget for Region Hovedstaden under Diabetesforeningen, hvor han i mange år arrangerede møder for en række kommuner, ligesom han i mange år repræsenterede Diabetesforeningen i Handicaprådet i Lyngby-Taarbæk kommune. Siden 2015 har han været medlem af bestyrelsen for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk.

På alle poster kæmpede Svend utrætteligt for at forbedre forholdene for diabetikere – ved oplysning, kvalificerede råd til forvaltningen om at bevillige de bedste - og ikke nødvendigvis de billigste - hjælpemidler og ved deltagelse i hundredvis af arrangementer.

Vi er meget kede af, at Svend er gået bort. Han var meget værdsat og besad en enorm viden. Nu kan vi ikke længere ”slå op i Svend”.

Æret være Svends minde - vore tanker går til familien.