Debat: Borgerbudget

Sikandar Siddique, folketingskandidat, Alternativet

Det lokale Danmark skal have en åben, lyttende og involverende politisk kultur, ikke mindst for at skabe tro på lokalsamfundenes indre sammenhængskraft. Med Alternativet og Uffe Elbæk i spidsen for Danmark vil demokrati og borgerinvolvering få en central placering på den politiske dagsorden, også i Lyngby.

Alternativets konkrete forslag er ”Borgerbudgetter”, hvor en del af Lyngbys kommunale budget øremærkes til at finansiere borgernes lokale initiativer og projekter, og dermed styrke og aktivere nærdemokratiet, engagement og lokalt ejerskab. Med et kommunalt borgerbudget kan borgerne direkte påvirke Lyngbys kommunale dagsorden og økonomi i lokalsamfundet, og dermed styrke demokrati og borgerinvolvering - direkte fra borger til kommunalrådsbeslutning.

Der indbygges dermed en involverende politisk kultur i det kommunale budget, der fremmer og aktiverer borgerinvolvering og engagement i de lokale byrådsbeslutninger.

Kommunale borgerbudgetter understøtter og realiserer lokalbefolkningens frihed til at beslutte kommunal med-/finansiering af lokale aktiviteter og projekter. Det kunne være finansiering af sociale og kulturelle tilbud eller lokale mødesteder, måder at imødekomme lokalsamfundets sociale udfordringer, måde at inddrage naturen, spisefælleskaber og aktiviteter der styrker og udvikler de lokale fællesskaber. Kun den lokale fantasi sætter grænser.

Lyngby borgernes aktive deltagelse er en afgørende rolle for lokal udvikling, og lokale initiativer, der f.eks. gør lokalområder attraktive, grønnere, kønnere, tiltrækkende at leve i. Med Alternativets borgerbudget kan lokalsamfundenes ønsker om en positiv borgervendt tilgang formaliseres og forankres, og gøre det langt lettere at imødekomme borgernes ønsker.

Holbæk, Varde, Odense, Faaborg-Midtfyn, Hedensted, Kolding og Aarhus kommune har afprøvet borgerbudgetforløb med overvejende positivt resultat, der har medvirket til at styrke lokalt engagement og ejerskab. Fåborg-Midtfyn Kommune har indført ideen, og efterlyser borgerenes ideer til at udvikle lokalområdet. Allerød, Slagelse, Guldborgsund, Københavns og Høje Taastrup mfl. planlægger at indføre borgerdrevne budgetter. Borgerbudgetter spredes over hele landet.

Publiceret 24 August 2018 22:00

SENESTE TV