Selvbedraget fejler ikke noget

Karl-Henrik Baum, Lundtofteparken 50. 2. th, 2800 Kgs. Lyngby

debat Det er fint, at kommunen udarbejder et nyhedsbrev om de mange igangværende og kommende byggerier på Dyrehavegårds jorder og i tracéet.

Nedenstående afsluttende bemærkninger fra kommunaldirektør Søren Hansen, kan jeg dog godt være foruden:

"De mange byggerier og projekter i områderne kan virke overvældende, da meget udvikles på kort tid. Vi har forsøgt at give et overblik, så både værdifulde grønne arealer med historie og samtidig et grundlag for en ny retning ind i fremtiden. Kommunen arbejder med byudvikling, som både bevarer og udvikler områderne, så uddannelser, forskning, boliger og erhverv kobles tæt til hinanden på vej mod fremtidens Lyngby-Taarbæk."

Så smukt, næsten rørende afslutter kommunaldirektøren nyhedsbrevet om de mange byggerier og projekter for vores område.

Ønsketænkningen - for ikke at sige selvbedraget - fejler ikke noget, når perspektivet tegnes fra rådhusets hellige haller.

For os, der fremover skal leve med de mange ændringer er virkeligheden en ganske anden.

Den handler om massiv fortætning (boliger og erhverv), en enorm trafikforøgelse og parkeringsbehov, som bygherrer og kommune vælger at se bort fra, da det ikke spiller sammen med deres smukke, dynamiske ambitioner. Og samtidig forsvinder en stor bid af de grønne arealer for altid.

Kommunaldirektørens betragtninger er ren efterrationalisering.

Hvis man tror, at byudvikling styres fra rådhuset, er man meget naiv. Det er helt andre og tunge økonomiske interesserede, der er på spil - DTU, Hempel, Novozymes, Pension Danmark og andre store bygherrer.

Borgerinddragelse og lokalplaner er blot en irriterende formalitet, der sjældent påvirker investorernes ønskede resultat.

Publiceret 04 July 2018 17:00

SENESTE TV