Flere børn skal bevæge sig til skole

Debat Det er godt for både børn og for trængslen ved skolerne, hvis flere børn selv bevæger sig til skole. Det stiller krav til skolevejen, men også til skolepatruljerne.

Dele af skolevejsprojektet bliver realiseret den kommende tid. Det glæder konkrete projekter ved Taarbæk Skole for at undgå for mange parkerede biler og tæt trafik omkring ringetid og ved Engelsborgskolen med blandt andet fodgængetryk for forlængelse af grøntid i krydset Engelsborgvej/Christian X’s Allé.

Vi vil gerne forbedre vilkårene for vores skolepatruljer. En ny undersøgelse foretaget af Rådet for Sikker Trafik viser, at en ud af tre, som står skolepatrulje, har oplevet ubehagelige trafikale episoder. Det er et billede, som også viser sig på skolerne i Lyngby-Taarbæk. Derfor skal vi have fokus på sikre skoleveje og også på sikre forhold for de elever, der hjælper deres kammerater i skole.

I første omgang har et konservativt forslag om forbedrede forhold for skolepatruljerne ført til, at der sendes et brev til skolens forældre om at respektere skolepatruljernes arbejde og bakke op om deres indsats for at få børn sikkert i skole. Desuden vil emnet skolepatruljer blive drøftet på Skoledialogmøde efter sommerferien med skolelederne for at sikre, at skolepatruljerne fortsat kan virke uden at opleve chikane.

En stor del af trafikken ved skolerne er forældrekørsel. Vi håber og tror, at vi med information til forældregruppen kan øge opmærksomheden på, at ikke kun egne børn, men også andres børn kommer sikkert til skole. Trafikpolitik er et vigtigt område for skolebestyrelserne, og vi håber, at de nyvalgte skolebestyrelser, som tiltræder efter sommeren vil sætte ekstra fokus på trafik. Fra politisk side skal vi fortsætte arbejdet med at sikre skolevejene med udgangspunkt i skolevejsprojektkataloget fra 2017 – udarbejdet sammen med skolerne – som i konkrete projekter viser, hvad der skal gøres ved kommunens skoler.

Fakta:

En transportvaneundersøgelse på skolerne viser, at flere børn i folkeskolen bevæger sig til skole, mens børn på privatskole eller specialskole oftest bliver kørt. Helt generelt er der potentiale for, at flere børn bliver selvtransporterende i Lyngby-Taarbæk.

Publiceret 04 July 2018 18:00

SENESTE TV