Debat:

En trafikløsning direkte imod konklusioner om trafiksikkerhed

Trongårdsparkens Grundejerforening og Hvidegårdsparkens Grundejerforening

En trafikløsning direkte imod konklusionerne i kommunens 'Trafiksikkerhedsplan 2012-2015'.

Når det nye skoleår starter i august 2018, vil skolevejen til Trongårdsskolen ad Trongårdsvej være hastighedsreguleret til 40 km/t, og der vil være lavet hastighedsdæmpende bump på strækningen, hvilket giver en god og sikker skolevej.

Ny adgangsvej til Trongårdsskolen direkte fra Klampenborgvej ad Trongårdsparken er under ombygning, og vejstykket skal sendes i udbud, hvis ikke allerede sket. Her hopper kæden vist af for forvaltningen. Der skal hverken være hastighedsdæmpende foranstaltninger eller reduceret hastighed på strækningen. Hvor er den sunde logik?

Den ene adgangsvej med 40 km/t og bump, den anden 50 km/t og fri fart. Forvaltningen mener, der er tale om en anden type vejstrækning pga. adskilte vejbaner med træer i midten. Javel, men det er også invitation til acceleration og fuld gas, når der ikke er modgående trafik. Lad os tage tre konklusioner fra ”Trafiksikkerhedsplan 2012-2015”:

- I kryds er der mange konfliktpunkter – også trebenede kryds har en del uheld

- Cyklister er særligt udsatte – specielt i kryds

- Unge førere af motorkøretøjer udgør et særligt problem

Alle tre dele har Forvaltningen valgt at blande uden yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Høj fart blandt unge fra Lyngby Gymnasium er vi her i området daglig vidne til. Lærere på Lyngby Gymnasium og Trongårdsskolen taler og skriver om det. Problemet bliver ikke mindre, når HCØ Gymnasiet med 700 elever starter i området i 2020. Her skal hjemtrafikken med trætte gymnasieelever i biler krydse cykelstien for de øvrige skoleelever fra Trongårdsskolen, Knord og Lyngby Gymnasium. Man må da håbe, at der ikke sker uheld i det nye T-kryds, der leder til HCØ.

I Lyngby Skolevejsprojekt 2017-2020 fremhæves bl.a. etablering af 'Fartdæmpning af veje omkring skolerne'. Hvorfor skal dette så ikke gælde denne nye skolevej?

Vi føler, det er meget problematisk, at kommunen ikke følger sin egen politik for sikre skoleveje, der bl.a. fastslår, at høj hastighed er årsag til mange uheld. En overskridelse på 10-15 km/t kan betyde forskellen mellem lettere og dødelige skader. 8 ud af 10 dør, hvis de rammes af en bil med 50 km/t.

Derfor opfordres forvaltningen og LTKs politikere til at vise ansvar og fra starten at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger og 40 km/t på den nye skolevej. Det vil være langt billigere, nu før vejen er bygget, end at skulle gøre det på et senere tidspunkt. Og der behøver vel ikke at ske ulykker først?

Så vi tillader os at spørge: hvor er logikken – i vor kommunes sikring af skoleveje?

Publiceret 11 June 2018 11:00

SENESTE TV