Debat:

Sådan vil parkeringsforholdene blive på Sorgenfri Torv

Lars Mathiesen, bestyrelsesformand, Sorgenfri Torv

Svar på debatindlæg om parkering og Nordtorvet:

Til et spørgsmål fra Ole Krogh om fremtidige parkeringsforhold på Sorgenfri Torv kan jeg oplyse, at der vil blive bygget en parkeringskælder under Nordtorvet med plads til ca. 135 biler, hvis projektet realiseres.

På Sydtorvet vil parkeringsforholdene også blive forbedret i forhold til i dag, bl.a. ved at øge antallet af p-pladser med en forbedret opstribning af p-pladsen samt etablering af handicappladser.

P-pladserne vil være forbeholdt beboere, handlende og ansatte i butikkerne, og P-pladserne vil naturligvis leve op til kommunens gældende normkrav hertil. Via-Trafik, der er Danmarks førende trafikrådgiver, mener, at projektforslaget vil resultere i tilstrækkelige og velordnede parkeringsforhold samt en forbedret trafikafvikling omkring Sorgenfri Torv.

Irma anser også Nordtorvet for at være forældet.

Rasmus Kristian Wiuff mener, at ”Nordtorvet er charmerende men slidt, og at det med en renovering kan blive en miniudgave af Torvehallerne”. Med al mulig respekt for, at du finder Nordtorvet charmerende, så er det ikke muligt at investere sig ud af de problemer, som butikstorvet og lejerne slås med i dag.

Vi ejere har analyseret mulighederne for Nordtorvet grundigt.

Konklusionen er, at bygningerne og området ikke kan ombygges, så forholdene lever op til kundernes krav til nutidens dagligvarehandel.

Irma har sat hovedet på sømmet ved i marts at melde følgende ud om Nordtorvet:

”Centret er forældet, kundestrømmen er for lille, Irmas lokaler er for små og upraktiske. Der er dårlige parkeringsforhold. Over tid vil Irma flytte fra Nordtorvet”.

Dét er kendsgerningerne for Nordtorvet, hvor 46 % af butiksarealerne er kælderarealer, som ikke i dag bruges af detailhandelsbutikker.

Hvis Irma skal overleve i konkurrencen, skal de have ca. 1.000 m2 i et plan med velordnede parkeringsforhold.

Disse rammer vil aldrig kunne skabes på Nordtorvet.

Når Irma flytter, så vil de andre butikker også lukke eller flytte.

Jeg opfordrer til, at man lytter til butiksejerne. De kender til forholdene og kan bekræfte, at Nordtorvet hører fortiden til som butikstorv.

På lige fod med en masse andre butikstorve i Danmark, der forsvinder i disse år af samme årsager som problemerne på Nordtorvet for at gøre plads til nødvendig byudvikling.

Publiceret 10 June 2018 08:00

SENESTE TV