Debat:

Sporvognen alias letbanen er penge smidt ud af vinduet

Peter Winther Schmidt, Lyngbygårdsvej 21 B, Kgs. Lyngby

Det er med bekymring, at jeg læser, at der stadig er et flertal for anlæggelse af en ”sporvognsforbindelse” igennem Lyngby.

Hvorfor?

Jo det er en kendsgerning at den kollektive trafik om 10 år gennemføres med førerløse el-drevne busser, fordi en sådan forbindelse ikke standser ved køreledningsbrud eller længerevarende standsning et sted på skinnelegemet, hvor man så må indsætte busser til at afvikle trafikken.

Yderligere kan man omlægge rute med kort varsel i længere eller kortere perioder om nødvendigt.

Derved undgår man skinnelegemet, man undgår elledninger og andre anlægsomkostninger, hvilket alene udgør en besparelse for Lyngby Tårbæk kommune millioner af kr. over de næste 40 år og betyde forringelser på skole- børne- og ældreområdet.

Yderligere vil der om 15 år stort set ikke eksistere privatbilisme.

Når man skal fra et sted til et andet, bestiller man via sin smartphone, hvornår og hvor mange personer der skal transporteres hvorfra og hvortil. Det kommer til at foregå i førerløse elbiler, og når men er fremme, stiger man blot ud og bilen fortsætter så blot til næste kunde. Fordelene er at der ikke er behov for parkeringspladser udbredt i byerne, fordi de biler der ikke er brug for parkeres på specielle parkeringspladser udenfor byområdet, hvor også opladning finder sted.

Det vil sige at ”sporvognen” kan forventes at være forældet efter højst 5 år efter idriftsættelse.

Med andre ord pengene er smidt ud af vinduet.

Publiceret 08 June 2018 08:00

SENESTE TV