Debat:

Konservative og de nationale test i skolen

Martin Vendel Nielsen, næstformand børne- og ungdomsudvalget (K)

Kenneth Kristensen Berth, MF (DF) forstår ikke, hvorfor borgerlige partier i Lyngby-Taarbæk vil undgå nationale test. Det samme gælder Henriette Breum (V).

Vi i den konservative gruppe ønsker at gennemføre forsøget i dansk læsning, som dels vil kunne teste elevens kompetencer bedre og dels være mere anvendelige i vejledningen af såvel den enkelte elev, som dennes forældre.

Derfor håber vi på, at undervisningsminister Merete Risager (LA) vil give dispensation til, at vi kan undgå at anvende de nationale test i dansk. Så må vi lade det komme an på en prøve, om de nationale test virkelig er så uundværlige, som Kenneth Kristensen Berth mener.

Lige nu er der dog ikke meget, som tyder på, at de nationale test i dansk skulle være noget vidundermiddel.

Dette særligt med tanke på de gode muligheder, som vi allerede nu har på at måle eleverne og giver endnu bedre muligheder for at udvikle eleverne.

Det handler om, at vi skal udvikle vores elever, som er blandt Danmarks bedste mest muligt - ikke at udsætte dem for meningsløse tests.

Flere lærere har endog udtrykt bekymring for, om at de nationale tests kan medvirke til at nedbryde elevernes motivation og selvværd, hvilket bestemt ikke fremmer læring.

I den konservative gruppe i Lyngby-Taarbæk er vi grundlæggende for test. Det er godt at teste elevernes faglige udvikling, men vi synes, at der er en god idé at anvende andre metoder til at teste elevernes faglighed.

Det skyldes, at de nationale test ikke er brugbare nok.

De kan anvendes til at sammenligne eleverne kommuner imellem, men de giver ikke nødvendigvis et klart billede af, hvilke faglige udfordringer, som den enkelte elev har, men snarere det modsatte - nemlig et misvisende billede.

Lærere i Lyngby-Taarbæk bruger meget tid alene på at forberede eleverne på testen! Den tid kan passende anvendes til at understøtte elevernes faglige udvikling.

Publiceret 07 June 2018 08:00

SENESTE TV