Debat:

Åbent brev til borgmesteren om Bostedet på Chr. X Allé

Pårørenderådet, Bostedet Chr. X's Allé, Ion Meyer, formand

Kære Sofia Osmani,

Som formand for Pårørenderådet på bostedet Chr. X's Allé skal jeg her meddele dig, at medlemmerne af rådet kollektivt trækker sig på grund af samarbejdsvanskeligheder med din forvaltning og lederen af bostedet, Pia Siert.

Læs interview med formand for pårørenderådet og pårørende her.

For et år siden henvendte vi os til centerchef Lone Nygaard, hvor vi gjorde opmærksom på en række klager fra flere af forældrene. Mange forældre klager bl.a. over manglende kommunikation, et alt for stort sygefravær blandt de ansatte i flere af husene, brug af alt for mange vikarer især i weekenderne.

Personalet gør en stor indsats, og i nogle af husene fungerer det udmærket. Ikke på grund af Pia Siert, men på trods af hende.

Ingen af de ansatte på bostedet tør fremkomme med deres mening om forholdene.

Lederstilen er 'management by fear'.

Vi sendte Lone Nygaard mails med en række klager fra frustrerede forældre.

Med udgangspunkt i disse klager har vi afholdt flere møder med centerchefen. Nu, næsten et år senere, er der praktisk talt intet sket. Mange forældre har ikke mærket nogen synderlig ændring for beboernes vilkår på trods af centerchefens forsikringer om at tage affære.

Det, der har slået hovedet på sømmet er, at forstander Pia Siert forelagt et udkast til et mødereferat retter i sit udsagn, fordi hun åbenbart fortryder, hvad hun har sagt.

Hun sender det rettede referat ud til alle forældre.

Dette på trods af, at hun er blevet gjort opmærksom på, at referatet ikke er korrekt. Dette har jeg omtalt over for Lone Nygaard. Efterfølgende modtager jeg en mail fra Lone Nygaard, hvor hun bl.a. skriver følgende:

“Det er korrekt, at I er uenige omkring referatet, men jeg tror I har hver jeres opfattelse omkring forløbet af referatet. For mig er det helt normalt, at det er forstanderen, der bestemmer indholdet og udsender referatet. Især i dette tilfælde, da pårørenderådet på et bosted ikke er et formelt organ i henhold til lovgivningen. Men, selvfølgelig er det godt, at alle er enige om indholdet.”

Forvaltningen finder det åbenbart i orden, at man manipulerer med et referat, så længe det kun drejer sig om et pårørenderåd.

Vi har derfor besluttet at nedlægge vore poster i rådet, da vi finder det omsonst at fortsætte arbejdet, så længe Pia Siert er leder.

Da forvaltningen ikke magter eller ønsker at gøre noget ved problemerne, har jeg opfordret alle forældre til for fremtiden at sende klager direkte til dig.

Vi står naturligvis til rådighed for en nærmere uddybning af ovennævnte.

Hverken Lone Nygaard eller Pia Siert har ønsket at svare på det åbne brev fra Pårørenderådet.

Publiceret 06 June 2018 11:00