Debat:

Undskyld, men kommunen vil gerne vide, om du drikker for meget?

Thomas Frederiksen, Formand for Liberal Alliance Lyngby-Taarbæk

Et spørgsmål, der ligner ovenstående, kan man fremadrettet forvente, når man eksempelvis som ledig er i kontakt med kommunen. Det blev besluttet på seneste kommunalbestyrelsesmøde (8.5.2018).

Alle partier, undtagen Venstre, udtrykte bekymring for om kommunen går for langt ind i privatsfæren (se eventuelt ”Kommune Tv”), men alle endte med at stemme ja. Hos LA deler vi bekymringen og mener, at en direkte konsekvens burde have været et rungende nej til forslaget.

Det fremgår tydeligt af sagsfremstillingen, at der males med den brede pensel:

”Frontpersonalet skal (…) spørge alle borgere i udvalgte målgrupper om deres alkoholvaner, og ikke kun de borgere, hvor alkoholmisbruget er synligt for enhver (i disse tilfælde tages spørgsmål om alkoholvaner altid op).” (Referat KMB 8.5.2018: 59)

Og disse målgrupper er, udover ”borgere med langvarig depression og svær psykisk sygdom”, voksne med hjemmeboende børn, ledige og ældre (Ibid.: 60).

Ovenpå beslutningen trænger to spørgsmål sig særligt på. Hvordan kan Venstre – ”Danmarks liberale parti” støtte denne utidige kommunale indblanding i privatsfæren?

Hvor er konsistensen i den konservative tilgang? På den ene side gælder det tilsyneladende, at ”forældrene har det primære ansvar for [deres børns] druk og rygning” (DGO 23.4.2018) mens, på den anden side, forældrenes eget forbrug af samme tilsyneladende nu per automatik er en sag for kommunen.

Den borgerlige liberale kamp for personlig frihed, og imod myndighedernes indblanding i privatsfæren, har således trænge kår i den nuværende kommunalbestyrelse. Den slags vedtagelser burde ikke være mulig i en kommunalbestyrelse, med et (nominelt) borgerligt flertal.

Faktisk var det Socialdemokratiet, der fremsatte den stærkeste bekymring for krænkelsen af privatsfæren, og det er en formidlende omstændighed, at næsten alle partier udtrykte bekymring, men det havde været at foretrække, om man i praksis havde taget konsekvensen af denne bekymring. Nogle gange er et simpelt nej det helt rigtige svar.

Publiceret 24 May 2018 14:00

SENESTE TV