Debat:

Simon Pihls vrede er temmelig patetisk

Klaus M. Jensen, Bynkevang 19, Virum

I Det Grønne Område den 1. maj 2018 udtaler Simon Pihl Sørensen sig om manglende pavilloner på Sorgenfriskolen. Simon Pihl fremfører, at han i sine 28 år som kommunalbestyrelsesmedlem ikke har været så vred, som i denne sammenhæng.

Udover at jeg har meget sympati for forældrenes frustrationer over Lyngby-Taarbæk Kommunes behandling af kommunens borgere, finder jeg Simon Pihls vrede temmelig patetisk.

For nogle år siden blev min søn udsat for et overfald fra en anden elev i klassen på sin skole her i kommunen. Ingen på skolen gjorde noget for at stoppe volden, så vi måtte flytte skole. Ifølge den daværende skoledirektør var den voldelige elev udset til at være skolens ”Inklusionstrofæ”.

Vores læge har beskrevet billederne efter overfaldet således:

”Det fremgår tydeligt, at der er hæmatomer (blodudtrædninger) på halsen, og de fremtræder klassisk med aftryk af fingre. Når volden er af så grov karakter, at den efterlader så tydelige spor, og at disse spor fortsat klart er at genfinde dagen efter, viser det, at der er tale om en livstruende situation. Forstærkende til billedet er punktformede blødninger omkring øjnene, hvilket er entydigt for den meget farlige situation.”

Simon Pihl og de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer (både den gamle og den nye kommunalbestyrelse inklusiv borgmesteren) er alle informeret om situationen, men alle løber fra deres ansvar. Bortset fra den nye udvalgsformand for området, der dog ikke kan give et svar på, om man i Lyngby-Taarbæk Kommune kan acceptere at have lærere ansat, som accepterer vold, har ingen politikere besvaret mine henvendelser – der er åbenbart et ønske om at tie sagen ihjel.

Ifølge daværende skoledirektør og ét af de nuværende byrådsmedlemmer ønsker man i Lyngby-Taarbæk Kommune ikke udgifter til afskedigelse af lærere, der accepterer vold, og man ønsker ikke at lægge sig ud med Danmarks Lærerforening” – så meget for børnenes tarv.

Så Simon Pihls vrede er givetvis mere et udtryk for stemmefiskeri, end reel interesse for en række børn og deres forældre, han skulle hellere bruge sin vrede på at få kommunens forvaltning til at fungere tilfredsstillende, og få kommunalbestyrelsen til at optræde med et minimum af anstændighed over for kommunens borgere.

Publiceret 24 May 2018 13:00

SENESTE TV