Debat:

Let, lettere letbane?

Agnes Jørgensen, Lyngbygårdsvej 5, 2800 Lyngby

Jeg har været tæt på at hoppe op og falde ned på Letbanen. Men så var der søde mennesker der ringede og skrev, at det var godt, jeg ikke gav op, for det var da det værste der endnu var ved at overgå vores Lyngby. Ok, den ene herre var faktisk ikke fra Lyngby, men pyt med det.

I denne sag burde vi alle være fra Lyngby! Jeg har fået god hjælp af vidende Lyngby-veteraner.

Jeg bad en af dem om at læse tilsendt materiale, artiklen “Når infrastruktur baner vej for vækst” publiceret i Teknik & Miljø fra november 2015. Hans kommentarer efter gennemlæsning var, at der ingen ende i artiklen var i begejstringen over letbaneprojektet.

Jubeludtrykkene over letbaneprojektet ligner til forveksling de salgsudtryk man i nordamerika anvendte i bilreklamer fra 1950erne. Men hvorfor den begejstring?

Som i nævnte reklamer består den mest af udokumenterede hurrafloskler og fine fremmedord uden faktiske definitioner. Umuligt at se, hvad forfatteren mener om letbanen og hvorfor han gør det.

Men hvad koster de fatamorgana-agtige 'visioner' samfundet? Hvad med den bureaukratibyrde man binder kommunen til? Jeg tænker her på servicering og administration af visionerne. Det bliver der intet oplyst om. Hvor mange har til dato med bindende virkning tilkendegivet, at de vil investere i udvikling i forbindelse med letbanens etablering?

Mange familier og for den sags skyld også enlige råder i dag over en eller flere biler. Hvorfor tror man, at disse mennesker vil springe på sporvognen, når de i forvejen har bundet stor kapital i individuel mobilisering, som gør det nemt at købe stort ind, samt foretage en mængde småærinder i hverdagen?

Artiklen i Teknik & Miljø synes at forsøge at skabe et fiktivt behov for et produkt, som ingen eller meget få har reelt behov for eller som ingen egentlig oprigtigt ønsker. De som har behov for kollektiv transport benytter sig af de i forvejen udmærkede busser, som hele tiden teknisk forbedres, i modsætning til letbane-sporvognen, som efter mere end 100 år stadig skal benytte nedlagte spor af metal samt elektriske luftledninger.

Dertil kommer, at letbanen skal fungere i samme niveau med al anden moderne trafik, herunder privat - last og varebiler, busser, udrykningskøretøjer, cyklister og fodgængere. Af positive ting bør nævnes, at det er dejligt at opdage humor i artiklen? Kun en person med sund humoristisk sans kan finde på at kalde et 40-50 tons tungt transportmiddel for en “letbane”, ikke sandt? At vedkommende også taler om at letbanen er “visionær”, det er kun pinligt.

Hvad angår betaling for projektet, er det bestemt dyrt at opfylde letbanepolitikernes våde drømme. Vi skatteydere bør opponere kraftigt og vedvarende imod et sådant ressourcespild. Hertil kommer letbaneprojektets negative indvirkning på specielt Buddingevej kvarterets og Lyngby bymidtes meget fine bygnings- og handelsmæssige miljø. Netop disse miljøer tiltrækker mange turister fra nær og fjern og er med til at bevare Lyngby som et både livligt og interessant handelscentrum til gavn for alle.

Publiceret 22 May 2018 21:00