Debat:

De skatteyderbetalte rygestopkurser bør helt afskaffes

Thomas Frederiksen, formand LA i Lyngby-Taarbæk

Et forfriskende indlæg af Magnus von Dreiager (K). Hovedkonklusionen afsløres af overskriften: ”Forældrene har det primære ansvar for druk og rygning” (DGO.dk: 24.4.2018) – og hos LA er vi fuldstændig enig. Voksne mennesker har det primære ansvar for sig og sine, og derfor skal de kommunale skatteyderbetalte rygestopkurser afskaffes.

Logikken tilsiger, at de konservative, jævnfør denne udmelding, må være enig heri. Man kan ikke på den ene side påpege forældreansvaret, når det gælder de unges rygevaner, og på den anden side tage ansvaret fra forældrene og andre myndige, når det gælder deres egne rygevaner.

På kommunens hjemmeside tilbydes flere typer rygestop. Man kan blandt andet blive ”røgfri i naturen” og i forbindelse hermed møde ”en erfaren naturvejleder”. Kommunal kerneopgave er ikke det første, man tænker på her. Et begreb som ”barnepige-kommune” er i stedet, hvad tankerne ledes hen på.

Tilbuddene proklameres i øvrigt som værende ”gratis”, og her må spørgsmålet være: For hvem? Med mindre rygestopinstruktøren og naturvejlederen med mere arbejder gratis, så er dette mildest talt et misvisende ordvalg. Skatteyderbetalt er, hvad det er, og som et minimum bør denne formulering ændres.

Men det bedste vil naturligvis være, at de kommunale skatteyderbetalte rygestopkurser afskaffes helt. De fleste borgere i Lyngby-Taarbæk er, uden kommunens mellemværende, fint i stand til at tage ansvar for sig og sine.

Publiceret 02 May 2018 13:00

SENESTE TV