Debat:

Lokalplan vil indeholde voldsomt rigide regler til gene for grundejerne og medføre en uacceptabel forskelsbehandling

Martin Wissing Jensen, Kulsviervænget 31, Kgs. Lyngby

Lyngby-Taarbæk arbejder i øjeblikket med en ny lokalplan for området mellem Granåsen,

Kulsviervej, Nøjsomhedsvej og Lundtoftevej i Lundtofte. Den påtænkte lokalplan 271 vil imidlertid ikke alene indeholde voldsomt rigide regler til gene for grundejerne, men vil også medføre en uacceptabel forskelsbehandling.

Der påtænkes således en byggelinje på fem meter til vejskel, således at man end ikke må opføre et skur eller brændeskjul tættere end fem meter på vejen. Reglerne skal imidlertid ikke gælde for alle. De der allerede harbygget tættere end fem meter til vejskel, kan således frit bygge hvad de vil. Den ene nabo vil således ikke kunne få lov at bygge et overdækket cykelstativ på 2 kvm., mens den anden nabo frit kan bygge en carport på 50 kvm.

Hensigten om at ville bevare områdets grønne og åbne udtryk er glimrende – men det skal ikke ske på grundejernes bekostning og reglerne må være ens for alle.

Publiceret 01 May 2018 08:00

SENESTE TV