Debat:

Få dog lavet en rigtig vejbane

Kurt Dirach, Trongårdsparken 48, 2800 Kongens Lyngby

Det er mig meget magtpåliggende på dette tidspunkt at gøre opmærksom på, at vi ikke igen laver en trafikmæssig fadæse, som det skete ved Hjortekærvejens udmunding i Klampenborgvej, hvor der før var to vejbaner, som man til stor gene for trafikkens afvikling lavede om til en enkelt vejbane. Dette bør snarest laves om, det ved alle vi, der bor i området.

Nu er man så ved igen at lave en trafikmæssig fadæse, idet man i det nye lyskryds til afvikling af trafikken fra Trongårdsskolen og det kommende boligområde, så laver man netop nu en udkørsel, der munder ud i en indsnævring i stedet for, at den svingende trafik kan have deres egen vejbane og ikke tvinges over i den anden vejbane, hvor der ofte er lang kø.

Få dog fjernet den fejlagtige indsnævring og få lavet en rigtig vejbane, så trafikken kan afvikles og ikke klumpes sammen.

Hvem er det i kommunens vejafdeling, der ikke viser forstand på, at trafik skal afvikles?

Vi har også det kæmpe problem i kommunen, at afkørslen til Lyngby fra Jægersborg viser, at der er to vejbaner.

Det er der bare ikke, for man har spærret den ene af, så der hver morgen er en trafik-kø på 40-50 biler, der skal op på Klampenborgvej. Kommunens vejvæsen bør da kunne se, at dette er tåbeligt og til stor gene for de mange, der skal til Lyngby. Få det dog lavet om, så trafikken også her kan blive afviklet.

Man kunne spørge, om vi i kommunen har de rigtige personer siddende til at klare trafikale løsninger. Som vi har set det indtil nu, så vil en ændring her måske være til gavn for kommunens indbyggere.

Som formand for Landsforeningen for Sikker Trafik (stiftet i 1973) så må det måske være mig tilladt at anmode kommunen om at sørge for, at de ovenfor nævnte problemer bliver klaret her og nu.

Publiceret 24 April 2018 17:00

SENESTE TV