DEBAT:

"Hvad sker der i Lyngby-Taarbæk omkring Letbanen på Ring 3?"

Torben Pedersen, Bern. Olsensvej 32

"Hvad sker der i Lyngby-Taarbæk omkring Letbanen på Ring 3?"

Gang på gang oplever vi, når noget går helt galt indenfor det offentlige, at ingen bærer ansvaret for noget som helst! Faktisk er der efterhånden en kultur hvor ansvaret tværes ud, så ingen enkelt person eller organisation kan stilles til ansvar. Således ser det også ud til at gå med "En letbane på Ring 3"!

Folketinget har vedtaget ”Lov om en letbane på Ring 3”, jfr. Lovbekendgørelse nr. 165 d. 26. Februar 2014. I nævnte lovbekendgørelse redegøres for, at der skal oprettes et helt traditionelt interessentskab, hvor Lyngby-Taarbæk kommune nævnes specifikt som en selvstændig ”interessent”, bl.a. med deraf følgende rettighed til på et vilkårligt tidspunkt at udtræde af Interessentskabet.

D. 3. Marts 2014 skal man stemme i LTK-kommunalbestyrelse, om man formelt vil tilslutte sig letbanesamarbejdet og være med til at oprette interessentskabet ”Ring 3 Letbane I/S”. Der stemmes samtidigt om at underskrive bl.a. ”Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S”. Ved at underskrive ”Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S” overdrager Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse imidlertid beslutningsmyndigheden angående alle forhold vedrørende en letbane på Ring 3 til ”Borgmesterforum”. Dette gælder også alt vedrørende økonomien. Ydermere indeholder ”Vedtægten” en passus om, at Lyngby-Taarbæk kommune ikke kan udtræde af samarbejdet uden alle medlemmer af ”Borgmesterforum” er enige herom! D.v.s Lyngby-Taarbæk kommune har i 2014 tilsyneladende arbejdet sig væk fra det kommunale selvstyre og har lagt beslutningsmyndigheden angående LTK's økonomiske engagement i en letbane på Ring 3, i hænderne på et flertal af "Ringby"-kommunerne, hvor mange af omtalte kommuner kun skal bære en ubetydelig del af byrden for anlæg og drift af letbanen. Her melder der sig derfor det relevante spørgsmål: ”Var kommunalbestyrelsesmedlemmerne gjort opmærksom på dette forhold forinden afstemningen d. 3. Marts 2014?”. Lovbekendtgørelsen vedtaget i Folketinget d. 26. Februar 2014 indeholder intet om, at LTK skal afgive sin selvbestemmelsesret/suverænitet over egen økonomi!

Hvis kommunalbestyrelsesmedlemmerne har været gjort opmærksom på dette forhold forinden afstemningen d. 3. Marts 2014 kan det undre, at ingen har reageret og sat spørgsmålstegn ved det forhold, at LTK derved afgiver sin suverænitet over egen økonomi til ”Borgmesterforum” og om dette overhovedet er lovligt? At man samtidigt binder sig til ”evig tid” kan også undre, uden på mindste måde at kunne trække sig ud af forholdet baseret på egen beslutning!

Hvis kommunalbestyrelsesmedlemmerne ikke har været gjort opmærksom på dette forhold forinden afstemningen d. 3. Marts 2014, er dette et udtryk for, at de ikke har vidst hvad de stemte om? Dette er der måske ikke noget nyt i bortset fra, at der er tale om et engagement, hvor vi er oppe i størrelsesorden 1 mia. kroner, som LTK skal lånoptage for at være med i letbanesamarbejdet! Af mødeindkaldelsen til kommunalbestyrelsesmødet d. 3. Marts 2014 fremgår, at medlemmerne har fået udleveret en kopi af ”Vedtægt for Ring 3 letbane I/S” dog sammen med 343 andre sider!

Pådrager kommunalbestyrelsesmedlemmerne sig derved ansvar ved at stemme for forslaget, selv om de ikke vidste hvad de stemte om? Formelt ”Ja!”, reelt ”Nej!”! Ingen forventer vel, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne vil formå at fange disse få, men yderst vigtige linie i alt det materiale, som de har fået udleveret. Hvor ligger ansvaret i påkommende tilfælde?

Materialet der udleveres forlods for kommunalbestyrelsesmøderne er samlet og udarbejdet af Forvaltningen i LTK. Nævnte forvaltnings opgave er, at gennemgå materialet der udleveres og at kommentere materialet! Er dette sket? Der er intet skriftligt i mødeindkaldelsen der indikerer dette! I benægtende fald må dette opfattes som en usædvanlig grov forsømmelse fra Forvaltningens side! Har Forvaltningen i stedet mundtligt informeret borgmesteren, økonomiudvalget eller andre kommunalbestyrelsesmedlemmer? Her kunne borgmesteren måske redegøre for detaljerne?

Borgerne bør helt klart informeres om, hvad der er op og ned i denne sag! Hvem har informeret om hvad og hvorledes er denne information overbragt?

Eller er vi igen inde i den situation, hvor man føler, at det er et fælles, kollektivt ansvar, d.v.s hvor ingen tager ansvaret for noget som helst?

Jeg vil slutte med en lille analogi hentet fra kommunalvalgkampen i 2017. Det var under et vælgermøde i Virum Kirkes krypt, hvor den socialdemokratiske byrådskandidat, Bodil Kornbek, blev spurgt om, hvad hun mente om "folkeafstemninger"! Her kom svaret prompte: "Det rene spild af tid! Folk ved alligevel ikke hvad de stemmer om!" Når jeg nu tænker på afstemningen i kommunalbestyrelsen d. 3. marts 2014, ville det have klædt det socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem Bodil Kornbek, om hun tilsvarende havde anfægtet nytteværdien og frarådet afstemningen, når medlemmerne alligevel ikke vidste, hvad de stemte om! Hun stemte selv "for"!

Afstemningsresultatet d. 3. marts 2014:

Godkendt med 15 stemmer (Ø, B, F, A, O og V).

Imod stemte 6 (C og LA).

Publiceret 10 April 2018 13:27

SENESTE TV