DEBAT:

Fremtidens skole er Engelsborgskolen

Jens Jørgen Holme, Baune Allé 2, Kgs. Lyngby, og Rikke Ørum Petersen, Glaciset 52, Kgs. Lyngby

I den nærmeste fremtid skal vi i Lyngby Kommune tage stilling til, hvordan kapacitetsproblemerne på Engelsborgskolen skal løses på den bedste mulige måde. De mange børnefamilier i nærområdet skal have sikkerhed for, at børnene kan gå på den lokale skole, der ligger tættest på deres hjem samtidig med, at skolens kvalitet bevares.

Og vi skal sørge for at der er gode faciliteter på idrætsområdet i alle dele af kommunen. Også Lyngby vest. Der skal være kapacitet til alle de børn og unge, der vil kaste sig over sunde interesse i form af gymnastik, badminton, volleyball mv. Det kræver halplads, som vi ikke kan levere i dag. Der er ganske enkelt ikke hal- og baneplads nok til de mange børn og unge - og for den sags skyld også deres forældre - der gerne vil dyrke idræt i fritiden.

Det har været nævnt, at pladsproblemerne kun kan løses med en helt ny skole, som en form for erstatning for Ulrikkenborgskolen, som lukkede for en del år siden. En anden løsning er at flytte udskolingen til en anden adresse og på den måde skabe mere plads til indskolingen og mellemtrinnet. Men bygger man en helt ny skole, vil idrætsfaciliteterne i Lyngby vest, stadig have kapacitetsproblemer og klubberne vil fortsat have lange ventelister.

Som en alternativ løsning til begge forslag, kan man i stedet udnytte det eksisterende område, som er tilknyttet Engelsborgskolen, og hvor fritidsklubben Baune og badmintonhallen ligger, og hvor LG Gymnasterne har til huse samt Lyngby Vollyklub. Her er der plads til, at man kan bygge en funktionel og moderne bygning til 7., 8. og 9. klassetrin - Udskolingstårnet - og samtidig 'nærmest gratis' opdaterer idrætsfaciliteterne, som skolen i fremtiden kan få stor glæde af.

Fordelene ved at bygge på grunden ved Engelsborghallen er mange. Og det vil være en kæmpe gevinst for hele Lyngby vest.

Økonomisk attraktiv løsning sammenlignet med at bygge en helt ny skole med tilhørende faciliteter. Mindre administration og ledelse i forhold til to skoler = flere midler til lærertimer. Mere plads til den enkelte elev. Engelsborgskolen vil stadig fremstå som en samlet skole med alle klassetrin. Større fleksibilitet i forhold til fremtidens behov, som måske ikke kræver to skoler, når man kigger 10-15 år frem i tiden. Opdatering af sportsfaciliteterne i Lyngby vest, så de modsvarer sportsklubbernes behov. Udvidelse af badmintonhallen med to baner inklusive tilskuerfaciliteter til klubkampe. Ny multihal - primært til gymnastik. Dette vil også kunne give mere haltid til vollyball i den eksisterende blå hal. Nye omklædnings- og klubfaciliteter. Ny markant bygning med offentlig adgang til taget eventuelt med udendørs træningsfaciliter. Grønningen og omgivelserne bevares med samme antal boldbaner som nu. Fastholde og tiltrække veluddannede og vellønnede medborgere.

Bag forslaget ligger der input fra forældre om den hverdag, som de oplever med deres børn, samt samtaler med de lokale idrætsklubber og deres ønsker og behov for deres aktiviteter.

Publiceret 12 January 2018 17:00

SENESTE TV