DEBAT:

Misforståelser om Lanbrugsmuseet og Fæstningskanalen

Henrik Brade Johansen, M-KB (R) og næstformand i Lyngby-Taarbæk Forsyning

Tillad mig at rette et par misforståelser i Annette Hasselbrincks læserbrev “Sælg landbrugsskolen og drop Fæstningskanalen”.

AH har fået den misforståede opfattelse, at det afgående byråd vil spilde borgernes penge på at istandsætte Landbrugsmuseet og genskabe Fæstningskanalen.

Men virkeligheden er en helt anden:

1) Byrådet har ikke truffet beslutning om at sætte Landbrugsmuseet i stand. Vi har blot fået undersøgt, hvor dyrt det vil være at få udbedret de mange dårligdomme, huset lider af, netop for at kunne vurdere huset og jeg vil tro, at stemningen er for at sælge det, også i det nye byråd.

2) En genåbning af Fæstningskanalen sker for at sikre kommunens borgere mod oversvømmelser i en fremtid med mere monsterregn. Det er en flere hundrede millioner billigere løsning end alternativet: At nedgrave større kloakrør og udbygge rensningsanlægget.

Og det vil være en løsning, som både sikrer mod klimaet og forskønnet på linje med, når Lyngby-Taarbæk Forsyning udbygger med lokal afledning af regnvand i Virum, Sorgenfrigård, Bondebyen og andre dele af kommunen.

Publiceret 23 December 2017 15:00

SENESTE TV