DEBAT:

Carlsvognen og Lindegårdsskolen

Dorthe la Cour, formand børne- og ungdomsudvalget (K), og Mette Hoff, næstformand børne- og ungdomsudvalget (S)

Svar til Katrine Stamov

Lyngby- Taarbæk Kommunes borgere får med renoveringen af Lindegårdsskolen en skole og et fritidstilbud med masser af nye, tidssvarende og spændende faciliteter. Samtidig med renoveringen af skolen har vi bygget en ny tandklinik i området, som kommer til at indholde den nyeste teknologi inden for tandpleje og -teknik.

Hvis vi udsætter etablering af parkeringspladserne, vil det betyde en ændring i de aftaler, der allerede er indgået med bygherrer med flere, og det vil påføre kommunens borgere en betragtelig merudgift.

Det er selvfølgelig utrolig ærgerligt, at skolen først er klar efter vinterferien, og dermed ikke står færdig til aftalt tid. Det giver udfordringer såvel for elever og forældre som for personalet.

Forvaltningen har sammen med skolen udarbejdet en god plan for, hvordan vi minimerer de midlertidige gener. Der er ingen klasser, der ikke er placeret. Der arbejdes også hårdt på at få skabt et rigtig spændende og anderledes klubtilbud til de børn og unge, der i en kort periode kommer til at gå i klub i Idrætsbyen. Som Katrine Stamov nævner, så har vi heldigvis meget engagerede medarbejdere, der gør deres yderste for, at vi i de cirka syv uger, hvor klubben skal være i Idrætsbyen, får skabt nogle gode rammer. Vi vil samtidig have personale, der hjælper børnene fra skolen til Idrætsbyen.

Publiceret 21 December 2017 16:00

SENESTE TV