DEBAT:

Sælg Landbrugsmuseet, og drop fæstningskanalen

Annette Hasselbrinck, Furesøvej 118, Virum

Hjertelig tillykke til de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Jeg håber, at I vil være mere omhyggelige med skatteborgernes penge end jeres forgængere.

Vi har fortsat såkaldt private veje, hvor skatteyderne pålægges at vedligeholde vejene, snerydde og tømme vejbrønde. Alene vores ejendom betaler nu over 40.000 kroner i grundskylds-misundelses-afgift, og oven i dette betaler vi for vedligehold til kommunen.

Til trods for dette ser det ikke ud til, at kommunen vil ulejlige sig med at holde vejen?

Til min store undren ser det derimod ud til, at kommunen vil bruge skatteborgernes penge på at genskabe fæstningskanalen i Lyngby og ligeledes overvejer at bruge penge på enten at rive Landbrugsmuseet (igen i Lyngby) ned eller renovere ejendommen.

Sælg Landbrugsmuseet og drop planerne om fæstningskanalen, så vil der være penge nok til de helt grundlæggende ydelser, som en kommune bør stå for.

Publiceret 19 December 2017 11:00

SENESTE TV