DEBAT:

Orientér fast om letbanen

Ann K. Christensen, Buddingevej 24B, Kgs. Lyngby

Stor var begejstringen, da det på valgnatten blev oplyst, at de konservative i Lyngby-Taarbæk var gået fra 5 til 10 mandater i den nye Kommunalbestyrelse (KB). Så meget desto større var skuffelsen derfor, da det blev klart, at ingen af de øvrige tre modstanderpartier mod Letbanen havde fået tilstrækkeligt med stemmer til at få et mandat. Det betød som bekendt, at tilhængerpartierne - i en vis forstand - havde “vundet” valget.

Modstanderpartierne havde gjort et fint stykke arbejde for at oplyse om Letbanens negative konsekvenser for Lyngby og Lyngby-Taarbæks borgere - og tak for det! En særlig tak skal dog gå til Anne Jeremiassen fra Liberal Alliance (LA). Igennem de seneste 4 år har hun som eneste i den “gamle” KB markeret Letbanemodstandernes sag bl.a. med sit forslag i 2014 om en folkeafstemning vedr. Letbanen. Uanset om man er enig i alle LA's politiske synspunkter, så vil Anne Jeremiassen være savnet i den nye KB, for hvem vil nu seriøst og markant kæmpe Letbanemodstandernes sag?

Bekymrende opleves det, at det nu Letbanetilhængerne, der sidder på de vigtige formandsposter i udvalg vedr. Letbanen herunder Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. For uanset om man kan have respekt for diverse politikeres engagement, så rejser det spørgsmålet, om politikere, der er tilhængere af Letbanen agter at varetage modstandernes interesser og ikke mindst de borgere, der bliver direkte naboer til Letbanen og som får forringet deres boligforhold både miljømæssigt og økonomisk.

En opfordring til den nye KB er i første omgang, at de opretter et nyhedsbrev i DGO, hvori de ugenligt orienterer om tiltag vedr. Letbanen, eksempelvis vedr. nyt kontor i Bondebyen, forventede trafikomlægninger, ledningsomlægninger m.m. samt evt. mangel på nyheder. Den eksisterende tavshed fra KB side skaber kun myter og mistillid. Letbanemodstanderne ser frem til ny KB, der vil tage ansvar i forhold til de mange Letbanemodstandere i Lyngby-Taarbæk kommune.

Publiceret 19 December 2017 09:00

SENESTE TV