DEBAT:

Letbanen er udsat et halvt år

Lars-Eric Foldager, Vinkelvej 12, Kgs. Lyngby

Trafikminister m.m. Ole Birk Olesen (LA) har netop i dagene bestilt en ny ekstern kulegravning af budgettet for den godt fire milliarder kroner dyre letbane fra revisionsfirmaet EY. Dette positive tiltag giver nu tid til, at vi borgere i LTK endelig kan få oplyst de samlede priser på hele sporvogsprojektet med anlægsudgifter, sporvogne, kommunale-tilkøb og ledningsomlægninger. Tilbudene på projektet ligger allerede på bordet; men tallene holdes fortsat hemmelige for offentligheden! Først i foråret 2018 kan tilbudspriser og vinderne af udbudene offentliggøres efter den nye kulegravning. Det var ellers forudsat, at vi fik viden om både vinderne og tallene i sensommeren 2017. Modstandere af letbanen kan nu håbe på, at gyldighedsperioden for indkomne tilbud er udløbet til foråret, hvorefter hele projektet blir’ en ommer. Staten fik i 2016 magten i letbaneselskabet til trods for, at staten kun bidrager med 40 procent af anlægsudgiften (vogntog, kommunale tilkøb og ledningsomlægninger hører ind under driftsudgifter) og afholdes af de 11 kommuner. Vogntog for måske 1,4 milliarder + kommunale anlægs-tilkøb samt kommunale- og private ledningsomlægninger for måske tre-fire milliarder tilkommer. De kommunale og private udgifter bliver reelt måske to-tre gange større end statens og regionens tilskud? Håber, at vi borgerne meget snart får indsigt i den økonomiske virkelighed.

Publiceret 18 December 2017 08:00

SENESTE TV