DEBAT:

Den håbløse kamp om et vejbump

Katja Hagemann Petersen, Holmelins Tværvej 10B, Kgs Lyngby

I juni måned ansøgte jeg Lyngby Taarbæk Kommune om etablering af vejbump på Holmelins Tværvej, som trods sin størrelse er stærkt trafikeret på grund af børneinstitution, minibusudlejer og større beboelsesejendomme. Vejen har ingen fortove og benyttes af rigtig mange bløde trafikanter som en smutvej til skole, butikker og busstoppested. Desværre kan vi, der bor her, dagligt konstatere, at mange bilister ikke tilpasser hastigheden efter forholdene, hvilket betyder rigtig mange farlige situationer. Vi kan se, at mange af nabovejene - som både har fortov og langt mindre trafik - har vejbump, som nedsætter bilernes hastighed betydeligt. Alle naboer på vejen skrev under på ansøgningen til kommunen. Desværre ønskede kommunen på ingen måde, at bidrage til større trafiksikkerhed, da de uden yderligere undersøgelser eller henvendelse skrev således: “Der ses af tidligere målinger på sammenlignelige veje i området hverken høje hastigheder eller trafik af stor mængde, der gør at kommunen vil etablere færdselsregulerende tiltag på Holmelins Tværvej. Der er desuden ikke på den private fællesvej offentlige institutioner.” Da ingen af de veje, som kommunen mener er sammenlignelige, har trafikale forhold, der minder om dem på Holmelins Tværvej, oplever jeg som borger, at den faglige og saglige sagsbehandling er fuldstændig fraværende - og ti husstandes ønske totalt negligeret. For ingen ønsker sig vel et vejbump eller to, medmindre det er nødvendigt?

Publiceret 15 December 2017 15:00

SENESTE TV