DEBAT:

Ja tænk, hvis vi boede lige ud til Storebæltsbroen

Bente og Karsten Møller, Tjørnevej 2B, Kgs. Lyngby

Vi har med stor interesse læst Jørgen Nielsens læserbrev i Det Grønne Område 5. december omkring antallet af biler på Lyngby Omfartsvej og den deraf følgende støj for os, som bor langs Omfartsvejen. 32.000 biler i døgnet i 2014, og det antal er med garanti ikke blevet mindre her i 2017. Da hastigheden på Omfartsvejen i forbindelse med renoveringen af broen over jernbanen i tre somre blev nedsat fra 90 til 50 km/t, kunne vi pludselig bruge vores haver “uden høreværn”. Så der er ingen tvivl om, at en nedsættelse af hastigheden til 70 km/t ville betyde meget for alle de boliger, som ligger ud til Omfartsvejen. Blot skulle hastigheden allerede nedsættes kort efter det sted, hvor Lyngbyvejen deler sig i Helsingørmotorvejen og Lyngby Omfartsvej, da der her ligger mange huse, som tydeligt mærker støjen. Hvis der så også kunne blive råd til at udskifte det 40 til 50 år gamle og meget lave støjværn, ville vi være mange, som ville blive rigtig, rigtig glade.

Publiceret 14 December 2017 16:00

SENESTE TV