DEBAT:

Besynderlige striber på Hjortekærsvej

Niels-Martin Methmann, Hestegangen 7, Kgs. Lyngby

Masser af ros til Lyngby-Taarbæk Kommune for at have sat hastighedsgrænsen ned fra 60 til 50 km/t på den sydlige del af Hjortekærsvej. Forhåbentlig vil endnu flere forældre nu lade deres børn transportere sig selv til skole til glæde for de mange børn, der allerede gør det. Måden, som politikerne har gennemført hastighedsnedsættelsen på, giver dog anledning til undren. Det er ikke længere muligt at parkere på vejens vestside. Til gengæld er der et stort tomt felt midt på vejen. Forvaltningen forklarer, at der ikke er lavet parkeringspladser, fordi der ikke bor nogen vest for vejen. Spøjst argument, da der findes masser af parkeringspladser, hvor der ikke bor nogen, for eksempel i skoven. Den brede del af Hjortekærsvej er blandt andet blevet brugt af lastbiler, der har sat deres anhænger her uden at genere nogen, mens godset på forvognen blev afleveret. Også busser med eremitageløbere har haft god brug af den brede vej, men det er slut. Konsekvensen af den besynderlige afstribning viste sig straks, da personbiler nu parkerer på cykelsti eller fortov. Den fartdæmpende effekt af at forhindre overhaling mellem Rævehøjvej og Klampenborgvej ville ikke have lidt skade med nogle velplacerede parkeringspladser i stedet for det tomme felt i midten. Kuriøst er det, at belægningen i de nye heller går på skrå. Hellerne er ok, men forvaltningens forklaring på de skrå felter er interessant: “Ved at anlægge støttepunkter med en skrå vinkel opnås en mindre forsætning for fodgænger og cyklister, for at undgå at cyklister cykler lige igennem”, skriver forvaltningen i et svar til mig. Støttepunkterne, som vi andre kalder heller, med skrå passage ligger mange meter fra tværvejene, og jeg vil godt vædde en juleøl på, at cyklisterne ikke kommer til at krydse vejen via støttepunkterne. Der er i øvrigt ikke lavet op- og nedkørsler samt belægning i rabatten ud for de skrå støttepunkter - ikke endnu i hvert fald. Hjortekærsvej er udsat for meget. For nylig blev fliserne langs marken pillet op og erstattet af grus. Indrømmet, fliserne lå skævt, men grus på et fortov, der ligger højere end cykelstien og hælder ud mod denne er ikke en begavet løsning. Ved hvert regnvej skyller grus ud på cykelstien og ved næste regnvejr ned i kloakken. Jeg vil foreslå, at kommunalbestyrelsen bevilger en sæk græsfrø og et læs muld til et grønt fortov. Og et kraftigt viskelæder til nye striber på Hjortekærsvej.

Publiceret 13 December 2017 15:00

SENESTE TV