DEBAT:

Antydninger tæt på grænsen til injurier

Kurt Christiansen, Lundtofteparken 16, st.th., Kgs. Lyngby

Om afdelingsmøde 14. november i Lundtofteparken. Robert Cole holder af at lave røre i andedammen. På Lundtofteparkens seneste afdelingsmøde rettede han skarp kritik mod Dansk Almennyttig Boligforenings fadæse med udsendelse af CPR-numre til beboerne. Den k ikke for lidt. Både kontoret i Lyngby og Lundtofteparkens lokale ejendomskontor k nogle drøje rap over nallerne for at skyde skylden for miseren over på DABs centrale administration på Finsensvej. Senere blev afdelingsbestyrelsen også klandret for ikke at have grebet ind og stoppet udsendelsen af personfølsomt materiale, og ifølge Robert kunne forsamlingen have foranlediget afdelingsbestyrelsens afgang ved at undlade at stemme for godkendelse af beretningen. Det ville dog ikke kunne være sket, da mødet var et ordinært afdelingsmøde, og “sagen” var slet ikke på dagsordenen. Den var kun medtaget i beretningen som efterretning/orientering for at undgå unødig rygtedannelse og eventuelt chikane overfor sagesløse medarbejdere. Afdelingsbestyrelsens arbejde er utaknemmeligt og tidkrævende. Vi beboere kan yde dem støtte ved at møde op. Vi behøver ikke nødvendigvis at sige noget - vores blotte tilstedeværelse er en støtte i sig selv - og vi kan få indydelse på beslutningerne ved at afgive vores stemme. Et af mødets emner var forslag om tilslutning til fjernvarme for Lundtofteparken. Dette emne havde tiltrukket mange mødedeltagere, som naturligt nok var interesserede i de økonomiske aspekter for den enkelte beboer. På mødet skulle nogle medarbejdere fra Vestforbrænding orientere om, hvorledes anlægget kunne komme til at køre rentabelt for fremtiden. Desværre var orienteringens hovedperson blevet opholdt i en ulykke på motorvejen og ankom så sent, at man måtte gå i gang uden ham. Da han endelig nåede frem, fungerede overhead-opstillingen ikke. Fremlæggelsen blev derfor ikke særlig klar, vi blev ikke meget klogere. Man besluttede derfor at indkalde til et nyt orienteringsmøde i januar 2018, så Vestforbrænding kan forberede en klarere fremlæggelse og desuden medtage nogle af de spørgsmål, som blev rejst på mødet. Robert Cole har efterfølgende rejst skarp kritik af hele forløbet i den lokale presse. Ikke alene skulle der være sket “mange uheldige ting bag kulisserne i Boligorganisationens Samvirke”, men man “forsøger at trække en dårlig tilkoblingsaftale til fjernvarme ned over hovederne ved at bede de fremmødte på afdelingsmødet om at tage stilling til en dårlig tilkoblingsløsning, som på kort sigt vil koste afdelingen millioner i ekstra energiomkostninger i løbet af nogle år”. Du er tæt på grænsen af injurier med dine forblommede antydninger Robert, og jeg håber, at du vil komme til de fremtidige møder og redegøre for baggrunden for dine udtalelser i pressen. Og så glæder jeg mig til at se nogle seriøse beregninger over dit temmelig omfattende forslag om at nedlægge vores varmecentral og lade varmeforsyningen ske ved lokale varmeanlæg ude imellem de enkelte boligblokke. Og beregningerne skal helst være lavet af professionelle med den fornødne ekspertise og ikke bare være løse slag på tasken. Der er mange spørgsmål, som skal besvares: Kan de bestående rør bruges? Hvad vil den enkelte decentrale varmecentral med tilbehør koste? Hvordan skal det financieres? Kan den samlede udgift konkurrere med Vestforbrændings rabattilbud? Kan de decentrale anlæg passes af de ansatte ejendomsfunktionærer? Vil den løbende vedligeholdelse blive dyrere, når den skal foregå på mange mindre anlæg? Nuvel Robert, du er i din gode ret til at stille spørgsmål og debattere på afdelingsmøder, men det tjener intet formål at kolportere hele og halve sandheder og udokumenterede påstande om vores beboerforening og ejendomsadministration i pressen. Det bør du gøre på møderne, hvor de, som du angriber, har mulighed for at svare dig og forsvare sig, hvis det er nødvendigt. Hovedformålet med debatten må være, at bestyrelsen - sammen med dig og de andre fremmødte - kan nå frem til gode bæredygtige løsninger.

Publiceret 09 December 2017 10:00

SENESTE TV