DEBAT:

Vælgerne har tilkendegivet en modstand mod en letbaneløsning tværs gennem Lyngby

Jens H. Larsen, Kvædevej 55, Virum

Efter det klare KV17 valg i LTK er der vist ingen tvivl om, at vælgerne tydeligt har tilkendegivet en modstand mod en letbaneløsning tværs gennem Lyngby. Med andre ord ser det ud til, at kommunens borgere er meget delt i denne sag. Jeg vil ikke opremse specielt alle de ulemper (og kun få fordele), som jeg ser i et sådant letbaneprojekt. Men jeg har endnu ikke fra politikerne set en sammenligning af en miljøvenlig busløsning, som allerede findes i Malmø, og så Letbanen. Til en sådan sammenligning skal selvfølgelig alle projektomkostninger og sideomkostninger inkluderes. Da jeg forstår, at en sådan sammenstilling vil tage tid, vil jeg foreslå, at letbaneprojektet bliver udskudt. En sådan løsning vil også give politikerne mulighed for endnu en gang at vurdere alternative løsninger i stedet for at have en ’fast’ løsning med skinner og tog/sporvogne, som højst sandsynligt vil have en dårlig fleksibilitet/regularitet (jf. erfaringerne med DSB).

Publiceret 08 December 2017 13:00

SENESTE TV