Man kan ikke skjule sandheden

Søren P. Rasmussen, Venstre, Trine Nebel Schou, Radikale, Dorete Dandanell, Socialistisk folkeparti, Dennis Bo Sørensen, Dansk Folkeparti og Henrik P. Bang, Enhedslisten (www.lyngbyversion2009.dk), skriver: At påstå der ikke findes en A/C Alliance som Simon Phil-Sørensen og andre Socialdemokrater forsøger, er det samme som at påstå jorden er flad. At der ikke er enighed mellem A og C i en enkel sag har jo ingen betydning, så længe at alle de afgørende vedtagelser bestemmes af A/C alliancen alene. Den vigtigste beslutning i kommunalbestyrelsen er de årlige budgetter og budget 2009 med alle besparelserne er vedtaget af A/C-alliancen med støtte fra en løsgænger, der nu er medlem af De Konservative. Radikale, Socialistisk Folkeparti og Venstre stemte alle imod budget 2009 med ændringsforslag og hvis Enhedslisten eller Dansk Folkeparti havde siddet i kommunalbestyrelsen, ville de også havde stemt imod. Når budgettet er vedtaget er det meget bekvemt for Socialdemokraterne at stemme imod på enkelte sager for at kaste røgslør ud over A/C-alliancens eksistens. Fakta er at A/C alliancen har styret Lyngby – Taarbæk ud i de nuværende problemer gennem deres 60 år gammel alliance. Det hjælper ikke alle de områder, der nu lægger ryg til de mange besparelser at A har fundet en enkelt sag, hvor de ikke enig med C. Det hjælper heller ikke Hummeltofte skolen og Lundtofte Skole at A/C-alliancen fjerner næsten 4 millioner kroner, der afsat til en meget tiltrængt stabilisering og renovering af de to skoler. Det hjælper slet ikke de ældre, der nu får frataget deres kørsel af A/C-alliancen, så de nu sidder isoleret tilbage derhjemme.

Publiceret 29 May 2009 07:25

SENESTE TV