Ny trussel mod Bombegrunden i Taarbæk

  Hans Nielsen, formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Lyngby-Taarbæk

I 1999 ønskede et stort flertal i kommunalbestyrelsen at bebygge den fredede park kaldet "Bombegrunden" på Taarbæk Strandvej 40, men det fik Danmarks Naturfredningsforening heldigvis forhindret. Nu har Byplanudvalget principgodkendt et forslag til byggeri på nabogrunden Taarbæk Strandvej 42, der vil medføre en kraftig forringelse for brugerne af "Bombegrunden". Forslaget blev annonceret i DGO den 21. december med høringsfrist den 18. januar. Forslaget indebærer, at de 2 stråtækte og bevaringsværdige huse fra 1845 nedrives, så kun Villa Maud bevares, og at der opføres 4 nye boliger mellem Villa Maud og Øresund. Én af boligerne placeres klos op ad Bombegrunden delvist i 2 etager og kun 5 meter fra vandkanten. Det vil medføre en kraftig forringelse for brugerne af "Bombegrunden", fordi de både vil kunne overbeglos fra 3 store vinduer på 1. sal og fra altanen ud mod Øresund. Ved at placere boligbyggeri klos op ad "Bombegrunden", hvor der især om sommeren er støjende aktiviteter både om aftenen og i weekenderne, vil der blive skabt en uløselig konflikt mellem brugerne af parken og beboerne. Området er omfattet af den 30 år gamle Byplanvedtægt 16 for den centrale og sydlige del af Taarbæk, hvoraf det fremgår, at den eksisterende bebyggelse i hovedtrækket ønskes bevaret, og at bevaring og udbygning af området skal ske efter en vejledende bebyggelsesplan. Bebyggelsen må maksimalt opføres i 1½ etage, og dispensation fra ovenstående i forbindelse med udbygning af området skal ske på grundlag af en vejledende bebyggelsesplan, som fastlægges i en lokalplan. Byplanvedtægten kræver således, at der skal udarbejdes lokalplan, da byggeriet ikke opfylder kravet om maksimalt 1½ etage, men det vil byplanudvalget ikke. Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at den eksisterende bebyggelse istandsættes for at genskabe det tidligere miljø på Taarbæk Strandvej 42. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at tillade ny bebyggelse, bør der udarbejdes en lokalplan, hvor bebyggelsens højde og placering sikrer, at badegæster og solbadende på Bombegrunden ikke kan overbeglos fra bebyggelsens vinduer og altaner.

Publiceret 09 January 2008 00:00

SENESTE TV