Ugens lokalhistoriske billede: Lundtofte Kirke 100 år

Grundstenen til Lundtofte Kirke blev nedlagt i 1919, så nu kan kirken fejre sin store runde dag.

Af
Mette Henriksen

Stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Lundtofte Kirke blev bygget på lokalt initiativ og med stor opbakning fra lokalsamfundet. Allerede i 1914 begyndte man at arbejde på at oprette et selvstændigt kirkesogn og at bygge en kirke for Brede, Ørholm, Lundtofte og Hjortekær. I 1917 blev der nedsat en kirkebygningskomite bestående af: tømrermester Edvard Jensen, gårdejer Christian Jørgensen, grosserer Meyer og gårdejer O. Svensson sammen med pastor Niels Sværdborg.

Finansieringen af kirkebyggeriet kom til veje via mange bidrag fra sognets egne beboere, og grunden blev doneret af Ørholm Grundejerforening. Derudover skænkede direktøren for Brede Klædefabrik, Edmund Daverkosen, jorden til kirkegården.

Kirkens arkitekt blev Harald Lønborg Jensen. Med sine hvidkalkede mure, kamtakkede gavle og sit røde tegltag ser kirken ud som en typisk dansk landsbykirke fra middelalderen, men den er altså af nyere dato.

Ved grundstennedlæggelsen den 27. juli 1919 var der samlet ikke mindre end 500 deltagere. Kirkens første præst pastor Sværdborg bød velkommen, og grundstenen blev højtideligt muret ind i pillen, hvor prædikestolen nu står.

Kirken og kirkegården blev indviet i 1921, og i 1930 blev sognet udskilt fra Lyngby.

Kirkegården er tegnet af den kendte landskabsarkitekt G.N. Brandt. Her finder man blandt andet gravstedet for en af direktørerne for Brede Klædefabrik, Edmund Daverkosen, ved siden af sin hustru Olga. Ved siden af højen havde Klædefabrikkens ansatte ret til fri begravelse i perioden 1921-1952, da fabrikken og direktøren havde givet et beløb til jorden og bebyggelsen af Lundtofte kirkegård. Kirkebygningen har kun været igennem få forandringer siden opførelsen, blandt andet kom der et nyt våbenhus i 1969.

Publiceret 22 August 2019 14:00