En underjordisk bunker ved krydset mellem Engelsborgvej og Buddingevej skal også fjernes. (Foto: LilleKenn)

En underjordisk bunker ved krydset mellem Engelsborgvej og Buddingevej skal også fjernes. (Foto: LilleKenn)

Letbanearbejdet er i gang: Bilister skal finde tålmodighed frem

Hovedstadens Letbane arbejder på Buddingevej. Bilisterne og beboerne skal væbne sig med tålmodighed

Trafik Lige nu må bilister og beboere væbne sig med tålmodighed i området omkring viadukten på Buddingevej. Hovedstadens Letbane skriver på sin hjemmeside:

"Vi bygger en ny tunnel til letbanen ved viadukten på Buddingevej. Samtidig skal der også bygges en fodgængertunnel under jernbanesporene fra Lehwaldsvej til Jernbanepladsen. I første omgang etablerer vi en arbejdsplads på området mellem Lehwaldsvej og jernbanesporene. Det betyder, at en del af beplantningen skal ryddes, og at stien langs jernbanesporene lukkes. Når arbejdspladsen er etableret, gennemfører entreprenøren enkelte prøveboringer," skriver altså Hovedstadens Letbane.

Arbejdet med at rydde er i fuld gang. (Foto: LilleKenn)

Arbejdet med at rydde er i fuld gang. (Foto: LilleKenn)

Arbejdet med at etablere arbejdspladsen udføres i dagtimerne, og man forventer, at det løber frem til påske. Efter påske starter det egentlig anlægsarbejde, og det samlede arbejde i området, regner man med, er afsluttet i sommeren 2021.

Der skal også bygges en fodgængertunnel under jernbanesporene fra Lehwaldsvej til Jernbanepladsen. (Foto: LilleKenn)

Der skal også bygges en fodgængertunnel under jernbanesporene fra Lehwaldsvej til Jernbanepladsen. (Foto: LilleKenn)

Der kan være støj fra arbejdskøretøjer samt arbejdskørsel til og fra området. Arbejdsområdet bliver indhegnet af cirka to meter højt lukket hegn ud mod Lehwaldsvej. Der kan også være mindre trafikale gener, når arbejdskøretøjerne skal til og fra området, så hold øje med skiltningen på stedet, oplyser selskabet.

Nedbrydning af bunker

En underjordisk bunker ved krydset mellem Engelsborgvej og Buddingevej skal også fjernes. Bunkeren har tykke betonvægge, som skal nedbrydes, og derfor vil arbejdet støje og give rystelser, mens det står på. Selve nedbrydningen af bunkeren ventes at tage cirka en uge. Arbejdet foregår i dagtimerne og bliver også indhegnet af et to meter højt lukket hegn. Når bunkeren er fjernet, skal der etableres en støttemur mellem det grønne område ved A/B Lyngby Parkgård og Buddingevej. Der kan være mindre trafikale gener, når arbejdskøretøjerne skal til og fra området. Hold øje med skiltningen på stedet, fortæller Hovedstadens Letbane.

Der skal bygges en ny tunnel til letbanen ved viadukten på Buddingevej. Det betyder, at en del af beplantningen skal ryddes, og at stien langs jernbanesporene lukkes. (Foto: LilleKenn)

Der skal bygges en ny tunnel til letbanen ved viadukten på Buddingevej. Det betyder, at en del af beplantningen skal ryddes, og at stien langs jernbanesporene lukkes. (Foto: LilleKenn)

Du kan holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation på trafikinfo.dk eller gennem navigationssystemer, som tilbyder live-trafik-funktion. Rejser du med kollektiv transport, kan du benytte Rejseplanen eller dinoffentligetransport.dk.

Kapp

Publiceret 23 February 2019 11:45