Beskæftigelsesterapeut Birgit Due på sin kommunale scooter i Fortunbyen i foråret 1954. Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Beskæftigelsesterapeut Birgit Due på sin kommunale scooter i Fortunbyen i foråret 1954. Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Ugens lokalhistoriske billede: Beskæftigelsesterapeut på farten

I 1950’erne kom der gang i udbygningen af Velfærdsstaten. Der blev opført nye ældreboliger, og Lyngby-Taarbæk Kommune fik sin egen beskæftigelsesterapeut på kommunal scooter

Af
Af Mette Henriksen

Stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

I 1950’erne oplevede Lyngby-Taarbæk en stor befolkningstilvækst. I 1955 var indbyggertallet vokset med 20.000 borgere på 10 år – til 55.000 indbyggere. Der blev planlagt mange nye boligkvarterer, og der kom gang i udbygningen af velfærdsstatens institutioner, for eksempel skoler og børnehaver. På ældreområdet kom der fokus på opførelse af nye ældreboliger.

Solgården fik en plejehjemsfløj i 1952, tegnet af arkitekt Mads Bertelsen, der var ansat i kommunens byggeafdeling. I 1959 byggede kommunen det næste kommunale plejehjem, Baunehøj i Fortunbyen. Det blev hurtigt et krav, at kommunens plejehjem skulle have karnapper eller hyggekroge på gangene, som var meget populære hos de ældre borgere.

I 1954 blev der opført pensionistboliger i tilknytning til plejehjemmet Solgården. Det var noget helt nyt. Her kunne ældre borgere have deres egen bolig, og samtidig have mulighed for at spise i plejehjemmets spisestue.

Lyngby-Taarbæk blev den kommune i Københavns Amt med de fleste pensionistboliger i forhold til indbyggertallet. Der blev for eksempel bygget nye ældreboliger i Fortunbyen, ved Emil Pipersvej og Christianskirken og på Skolebakken i Virum.

Kommunen planlagde ikke blot nye boliger til de ældre. Der blev også satset på at udvikle en beskæftigelsesterapi i 1952. I starten henvendte beskæftigelsesterapien sig til invalidepensionister, der sad alene og kedede sig i deres lejligheder. De fik nu mulighed for at fremstille håndarbejder, der for eksempel blev solgt ved Sct. Georgs Gildernes julemesse i Virum Forsamlingshus.

Det var også noget helt moderne, da den kommunale beskæftigelsesterapeut begyndte at tage rundt til pensionisterne for at hjælpe dem i gang med hobbyaktiviteter, og at hun ligefrem kom frem på en kommunal scooter, vakte opsigt - og stor glæde hos de ældre. I 1955 fik beskæftigelsesterapien et lokale på Vinkelvej 5. Siden har ældreområdet og teknologien på ældreområdet udviklet sig kolossalt.

Publiceret 10 November 2018 10:30

SENESTE TV