"En ting er, at se huset. Noget andet er historien bag. Det har betydet meget for mig at få poesien frem. Jeg er meget stolt af bogen, og en aften tager jeg mig en cognac og tager bogen frem. Og så bliver jeg glad," siger arkitekt René Kural. Foto: Pernille Borenhof

Bogportræt af rådhuset i Holte: Et modernistisk fyrtårn - uden tårn

René Kural kendte bedst til Søllerød Rådhus fra sine mange cykelture. Kendskabet er dog blevet indgående, efter at han har udgivet bogen 'Rådhuset i Skovbrynet'

Af
Pernille Borenhoff

"Cykelturen over Geels Bakke er djævelsk, den niver brutalt i benmusklerne, men neden for bakken, og lige inden Rudersdals Bakke rejser sig foruroligende i horisonten, venter belønningen inde til højre. Det er antydningens kunst, der løftes kun lidt på sløret, indtil rådhusets fulde skønhed slår dig med en flad hånd direkte i ansigtet."

Således indleder René Kural bogen 'Rådhuset i Skovbrynet', der udkom på forlaget Rhodos tidligere på måneden.

"Jeg har aldrig været gode venner med Geels Bakke, men når jeg har forceret den, har det altid glædet mig at kigge ind på rådhuset, som jeg i første omgang ikke vidste var et bygningsværk af Arne Jacobsen og Flemming Lassen," siger René Kural, ph.d., lektor og arkitekt MAA og leder af forskningsenheden Activity- and Health-enhancing Physical Environments Network på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Og i sin fritid en meget ihærdig cykelrytter.

'Rådhuset i Skovbrynet' beskriver et af de smukkeste værker af Arne Jacobsen og Flemming Lassen. Bogen er rigt illustreret med foto af Torben Eskerud og tekst af René Kural.

'Rådhuset i Skovbrynet' beskriver et af de smukkeste værker af Arne Jacobsen og Flemming Lassen. Bogen er rigt illustreret med foto af Torben Eskerud og tekst af René Kural.

Fra tennishal til rådhus

Det var på opfordring af Tobias Jacobsen, Arne Jacobsens barnebarn, at René Kural kom til at bruge flere år på at nærstudere, udforske og beskrive rådhuset i Søllerød.

"Min seneste bog omhandlede den meget velhavende og utroligt vindende tennisspiller Leif Rovsing, der i 1917 blev ekskluderet fra at spille tennis på grund af en formodet affære i hans private hjem med en 18-årig mand. I stedet bygger han i 1921 sin egen hal på Rygårds Allé i Hellerup," fortæller René Kural.

Tennishallen, der nærmest er ukendt i offentligheden, har foruden et fantastisk lysindfald, erotiske ægyptiske og balinesiske bemalinger på væggene.

"Jeg begyndte at grave i historien, og det førte til, at jeg skrev bogen 'Out', der både er en biografi over Leif Rovsing og en beskrivelse af tennishallens arkitektur," siger René Kural.

Og det var den bog, som Tobias Jacobsen blev bekendt med, om som fik ham til at kontakte René Kural for at høre, om han ville skrive om Søllerød Rådhus og hans berømte farfar, Arne Jacobsen. Og dennes kompagnon Flemming Lassen.

Der er gået fire år fra tanke til det færdige produkt. Første opgave var at skaffe penge til projektet.

"Statens Kunstfond støttede med et arbejdslegat på 250.000 kroner, hvilket bevirkede, at jeg kunne søge orlov for at dykke ned i det spændende materiale. Herefter fik jeg desuden i alt 500.000 kroner fra andre fonde. Det har betydet, at vi har kunnet udgive en bog, hvor vi ikke er gået på kompromis med kvaliteten,” siger han.

Alle møbler og lamper er specialdesignet til rådhuset, der blev indviet i 1942. Søllerødpendlen blev tegnet og produceret af Louis Poulsen & Co. Aksel Bender Madsen tegnede sammen med Jacobsen og Lassen møbler, lamper gardiner, døre m.v. Foto: Torben Eskerod

Alle møbler og lamper er specialdesignet til rådhuset, der blev indviet i 1942. Søllerødpendlen blev tegnet og produceret af Louis Poulsen & Co. Aksel Bender Madsen tegnede sammen med Jacobsen og Lassen møbler, lamper gardiner, døre m.v. Foto: Torben Eskerod

Intriger og magtkampe

For René Kural har det været spændende at fordybe sig i Søllerøds historie, og foruden en gennemgående beskrivelse af den smukke arkitektur både inde og ude fortæller bogen om intriger og magtkampe blandt sognerådet og lokalbefolkningen.

Det oprindelige rådhus lå på Søllerødvej, og en del af diskussionen i kommunalbestyrelsen gik på, hvorvidt dette rådhus skulle udvides, eller om der skulle bygges et nyt.

Af referaterne af sognerådsmøderne i Søllerød Tidende fra midten af 1930'erne bliver sognerådsformand Frederik Clausen igen og igen udsat for voldsom kritik, stor mistro og beskyldt for mange forhold. Heriblandt magtsyge.

Men Clausen vandt. Og i 1938 blev det besluttet, at man skulle købe grunden på hjørnet af Kongevejen og Vangebovej og sende en arkitektkonkurrence i udbud.

Bibliotek og biograf

Det var Arne Jacobsen og Henning Lassen, der kom med vinderforslaget, der projekterede med et rådhus, en biograf og et bibliotek på grunden.

"For mig at se, er det verdensarkitektur, vi taler om. Jeg er især meget forelsket i de meget klare planer for rådhuset. Huset skulle netop ikke være et tidens magtsymbol med tårn og monumenter, men tværtimod et hus for borgerne, et borgerhus, ikke et rådhus i historisk forstand. Rådhuset i Holte er bygget i øjenhøjde. Det er et optimeret hus, der fik det bedste ud af sin tid. Et smukt, fysisk billede på brydningstiden og demokratiseringsprocessen, der tonede frem i Danmark i 40´erne," siger René Kural.

Krigen brød ud, og for rådhusbyggeriet betød det, man røg ind i krigens materialeknaphed. Økonomien løb løbsk, og det bevirkede blandt andet, at huset blev reduceret, og det planlagte bibliotek og biograf måtte stilles i bero.

"Der skal dog påpeges, hvor fatalt det er for helheden, at biograf og bibliotek aldrig bliver realiseret. Ulyksagligt, fordi de er helt essentielle medspillere i en overordentlig vellykket komposition af bygningskroppe, funktioner, ankomst og naturen som bagtæppe. Selv i dag er beliggenhedsplanen uden sidestykke," siger René Kural.

Rådhuset var som arkitektur forud for sin tid, da det blev indviet den 16. marts 1942. Men ret hurtigt viste det sig, at der var mangel på plads, og i 1965 blev det udvidet.

I indeværende år har Rudersdal Rådhus, som det har heddet siden kommunesammenlægningen, fået en gennemgribende renovering.

Vidste du det

du kan høre talerne fra indvielsen på gamle spolebånd

alle lamper og møbler er tegnet og specialdesignet netop til rådhuset

der er fossiler i den norske Porsgrunn-marmor, der stammer fra Telemarken, og som blev sejlet fra Norge kort før 2. Verdenskrigs begyndelse

en stor haveplan blev tegnet af Jacobsen og Lassen, men måtte droppes pga. overskridelser af budgettet

trappebalustrene skulle være lavet af aluminium, men det måtte droppes, fordi aluminium skulle bruges i krigsførelsen. I stedet blev balustrene lavet af malet metal.

en rådhusanekdote lyder på, at der på et tidspunkt blev malet en halmstak, der dækkede over en ko på det store vægmaleri i rådssalen af kunstneren Knud Agger. Der gjorde man, så der var 14 og ikke 15 køer, der dengang i 1942 var antallet af medlemmer i kommunalbestyrelsen.

Publiceret 07 October 2018 11:45

SENESTE TV