DEBAT: Kulturmiljøet i Brede er truet

Af
Hans Nielsen

Kastanievej 4B, st. mf.

Kgs. Lyngby

Nationalmuseets beslutning om at sælge Brede Værks boliger vil medføre en væsentlig forringelse af både de bevaringsmæssige hensyn og mulighederne for at opleve dette unikke historiske miljø, hvis ikke Nationalmuseet ved salget sikrer sig mod sådanne forringelser.

I dag er pladsen mellem de hvidkalkede længer ved Brede Dam med Brede Hovedbygning som centrum helt fri for elementer, der kan forstyrre oplevelsen af dette unikke kulturmiljø. Det er helt afgørende for bevaringen og oplevelsen af dette kulturmiljø, at arealerne omkring de hvide længer fremover både er helt fri for forstyrrende elementer, og at der fortsat er offentlig adgang til hele pladsen og længernes 2 porte.

Det bør derfor ved salget bl.a. sikres, at beboerne i disse længer ligesom i dag hverken må parkere eller placere noget som helst på arealerne omkring disse længer, og at offentlighedens adgang til arealerne ikke må indskrænkes.

Den eneste måde at sikre bevarelse og adgang til dette unikke kulturmiljø vil enten være, at det fortsat ejes af Nationalmuseet, så både bevaringen og formidlingen af dets værdier fortsat har hovedprioritet, eller at det ejes af en almennyttig fond, der ved købet forpligter sig til både at sikre bevaringen, formidlingen og offentlighedens adgang til dette unikke kulturmiljø.

Publiceret 15 September 2018 23:00

SENESTE TV