Rita Kernn-Larsen, 'La pommes de la Normandie (”Æblet”)', 1934. Købt 1993 af kunstneren Kunsten Museum of Modern Art Aalborg. Foto: Niels Fabæk

Rita Kernn-Larsen, 'La pommes de la Normandie (”Æblet”)', 1934. Købt 1993 af kunstneren Kunsten Museum of Modern Art Aalborg. Foto: Niels Fabæk

Sensuelt og surrealistisk

Udstillingen SOLO på Gl. Holtegaard belydrt ikke kun Rita Kernn-Larsens storhedstid, men også den senere del af kunstnerskabet, som for den brede offentlighed er helt ukendt

NY UDSTILLING Rita Kernn-Larsens betydning for dansk og international surrealisme er markant, og hendes veje og sideveje derfra har kun sjældent været belyst. I samarbejde med Kunsten Museum of Modern Art Aalborg viser Gl. Holtegaard nu en stor soloudstilling, der præsenterer bredden i den hidtil oversete danske billedkunstners livslange værk.

Rita Kernn-Larsen (1904-1998) er en international ener. Som få andre samtidige, surrealistiske, danske kunstnere opnår hun gennem 1930erne en stor international anerkendelse. Hendes gennembrud vokser ud af surrealismen, der som modreaktion på mellemkrigstidens rationelle tankesæt er et forsøg på at vriste sig fri af samfundets fornufts- og nytteorientering. Det irrationelle og impulsive, drifterne og begæret, ses som udtryk for noget fællesmenneskeligt, der på revolutionær vis skal danne baggrund for en frigørelse af mennesket.

Kernn-Larsens billedverden befolkes af sensuelle, mystiske og organiske figurer. Hun kredser om kvindekøn, erotik og sanser i en surrealistisk drømmeverden, hvor munde, øjne, næser, hænder og kropslignende former oftest ses frit svævende i rum, hvor tid og sted synes opløst.

Én samlet historie

En stor del af sit liv har Rita Kernn-Larsen sit virke uden for Danmark. Skiftevis opholder hun sig i kunstmetropolerne Paris og London, hvor hun som få andre danske billedkunstnere er tæt forbundet med den internationale surrealistbevægelse. I løbet af 1930erne udstiller hun hyppigt både i Danmark og internationalt side om side med bl.a. Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Max Ernst, Joan Miró og Meret Oppenheim.

Udstillingen SOLO: Rita Kernn-Larsen belyser ikke kun Kernn-Larsens storhedstid, men også den senere del af kunstnerskabet, som for den brede offentlighed er helt ukendt.

Da 2. Verdenskrigs gru sætter en brat stopper for det surrealistiske maleri, må hun genfinde sig selv som kunstner. Hun retter derfor blikket fra det mentale landskab mod virkelighedens sydfranske bjerglandskab. Det figurative landskabsmaleri undergår en langsom opløsning og hendes modige eksperimenter resulterer i ren abstraktion. I slutningen af sit virke arbejder hun med collager, der atter trækker tråde tilbage til hendes unge, surrealistiske år.

Udstillingen præsenterer flere end 100 værker af Rita Kernn-Larsen fordelt på både malerier, collager, skitser og keramik fra perioden 1920erne-1980erne. Det omfattende udvalg er indlånt fra museer såvel som private samlinger i ind- og udland.

Et samtidigt blik på Rita Kernn-Larsen

Den danske billedkunstner Kirstine Roepstorff (f. 1972) har skabt udstillingsdesignet til 'SOLO: Rita Kernn-Larsen'. På æstetisk vis omdanner hun Gl. Holtegaards unikke udstillingsrum og hjælper os til at se Rita Kernn-Larsens samlede virke i et nutidigt lys.

Gl. Holtegaard skærper i disse år udstillingsprofilen, hvor sigtet er at sammenstille ny og ældre billedkunst og arkitektur med henblik på at aktualisere historien og perspektivere vores samtid. I forlængelse heraf forstærker Kirstine Roepstorffs elegante udstillingsarkitektoniske greb den sanselige og sensuelle side af Rita Kernn-Larsens værk.

Roepstorff har blandt andet repræsenteret Danmark på Venedig Biennalen i 2017 og er desuden i øjeblikket aktuel på Kunsthal Charlottenborg.

Læs mere om udstillingens program på Gl. Holtegaards hjemmeside www.glholtegaard.dk.

Rita Kernn-Larsen (1904-1998)

Født og opvokset i Hillerød

Flytter til Paris i 1929

Elev hos Fernand Léger.

Fra 1934 bliver hun en aktiv del af den surrealistiske

Udstillinger i Danmark, New York, Paris og London.

Bor en årrække i London fra 1940.

Flytter efter krigen til Sydfrankrig.

Rita Kernn-Larsen dør i Danmark i 1998

Hvad: 'SOLO: Rita Kernn-Larsen'

Hvor: Gl. Holtegaard, Attemosevej 170

Hvornår: 24. aug.-13. jan., tir.-søn. kl. 12-17, tor. kl.12-20

Publiceret 27 August 2018 10:00

SENESTE TV

Mindeord: Svend Christensen er død

Dorete Dandanell, formand for Diabetes-foreningen I Lyngby-Taarbæk skriver på bestyrelsens vegne mindeord over Svend Christensen,der var et mangeårigt medlem af Diabetesforeningen.

Svend har ydet en uvurderlig indsats for diabetessagen i rigtig mange sammenhænge. Han var formand for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk i en årrække, sad i Regionsudvalget for Region Hovedstaden under Diabetesforeningen, hvor han i mange år arrangerede møder for en række kommuner, ligesom han i mange år repræsenterede Diabetesforeningen i Handicaprådet i Lyngby-Taarbæk kommune. Siden 2015 har han været medlem af bestyrelsen for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk.

På alle poster kæmpede Svend utrætteligt for at forbedre forholdene for diabetikere – ved oplysning, kvalificerede råd til forvaltningen om at bevillige de bedste - og ikke nødvendigvis de billigste - hjælpemidler og ved deltagelse i hundredvis af arrangementer.

Vi er meget kede af, at Svend er gået bort. Han var meget værdsat og besad en enorm viden. Nu kan vi ikke længere ”slå op i Svend”.

Æret være Svends minde - vore tanker går til familien.