Skolegården summer af liv på Hummeltofteskolen, 1950’erne. Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Skolegården summer af liv på Hummeltofteskolen, 1950’erne. Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Ugens lokalhistoriske foto: Livet i skolegården

Skolegården og frikvarteret har altid været elevernes åndehul i en travl skoledag, selvom skolegårdens lege og liv har ændret sig gennem tiden.

Af
Af Mette Henriksen

stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

LOKALHISTORIE Mange kan sikkert stadig huske, hvordan de stillede op i lige rækker i skolegården efter frikvarteret og i disciplineret stilhed marcherede ind i klasseværelset. Og skulle der opstå uro i geledderne, så skulle den strenge lærer nok få nys om det og kalde til orden.

Sådan foregår det ikke længere, og livet i skolegården har ændret sig. Det er heller ikke alle steder, at klokken ringer og markerer overgangen mellem undervisningstime og frikvarter. Fælles har dog været, at frikvarteret har været det tidsrum, hvor skole og fritid møder hinanden.

Mange vil måske også huske, hvordan de sad og så længselsfuldt på klokken og lyttede til dens befriende lyd, når den ringede ud. Særligt på de større skoler, for eksempel på Lindegårdsskolen, var der stadig frem til 1970’erne faste regler for overgangen mellem time og frikvarter. Eleverne skulle her stille sig op i klarposition og afvente tilladelse til at bevæge sig i samlet flok til og fra time.

Frikvarteret var både et pusterum og et rum væk fra lærernes blikke. Her kunne meget ske, som også undgik gårdvagtens blik. De ældste elever kunne ryge cigaretter i smug, og de frække kunne give andre buksevand, men det var også her at lege og venskaber udfoldede sig.

I skolegården fandt man hurtigt sammen med sine bedste venner, for her var der uanede muligheder for at tumle, spille bold, konkurrere i yoyo eller bytte glansbilleder. Hver sin tid havde sine populære lege. Piger og drenge legede ofte forskellige lege i skolegården. Populært hos pigerne var at hinke, sjippe og samle hønseringe, og hos drengene var det at spille fodbold, trille kugler og lege fangeleg.

På Stadsarkivets nye skoleudstilling ”Din, min og vores skole” kan man blive klogere på frikvarteret og opleve Lyngby-Taarbæks skoler gennem tiden. Udstillingen åbner den 31. august kl. 14 på Stadsarkivet, Frieboeshvile, Lyngby Hovedgade. Alle er velkomne.

Publiceret 22 August 2018 11:44

SENESTE TV

Mindeord: Svend Christensen er død

Dorete Dandanell, formand for Diabetes-foreningen I Lyngby-Taarbæk skriver på bestyrelsens vegne mindeord over Svend Christensen,der var et mangeårigt medlem af Diabetesforeningen.

Svend har ydet en uvurderlig indsats for diabetessagen i rigtig mange sammenhænge. Han var formand for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk i en årrække, sad i Regionsudvalget for Region Hovedstaden under Diabetesforeningen, hvor han i mange år arrangerede møder for en række kommuner, ligesom han i mange år repræsenterede Diabetesforeningen i Handicaprådet i Lyngby-Taarbæk kommune. Siden 2015 har han været medlem af bestyrelsen for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk.

På alle poster kæmpede Svend utrætteligt for at forbedre forholdene for diabetikere – ved oplysning, kvalificerede råd til forvaltningen om at bevillige de bedste - og ikke nødvendigvis de billigste - hjælpemidler og ved deltagelse i hundredvis af arrangementer.

Vi er meget kede af, at Svend er gået bort. Han var meget værdsat og besad en enorm viden. Nu kan vi ikke længere ”slå op i Svend”.

Æret være Svends minde - vore tanker går til familien.