Stemningsbillede fra Villa Elnahøj på Taarbæk Strandvej 79 cirka år 1900. Den stående ældre kvinde på trappen er fru Sarah Mendel-Hartwig. Til venstre siddende på trappen er hendes svigerdatter fru Julie Mendel-Hartvig. Herren til højre er ukendt, og pigen til venstre er familiens tjenestepige. Ejendommen blev nedrevet omkring 1960. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Stemningsbillede fra Villa Elnahøj på Taarbæk Strandvej 79 cirka år 1900. Den stående ældre kvinde på trappen er fru Sarah Mendel-Hartwig. Til venstre siddende på trappen er hendes svigerdatter fru Julie Mendel-Hartvig. Herren til højre er ukendt, og pigen til venstre er familiens tjenestepige. Ejendommen blev nedrevet omkring 1960. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Ugens Lokalhistorie: Sommergæster i Taarbæk

Tidligere tog mange københavnere på sommerferie i Taarbæk, hvor de levede det søde sommerliv som landliggere

Af
Mette Henriksen

Stadsarkivar, Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Lokalhistorie Hver sommer tog et stort antal københavnere til Taarbæk, hvor de lejede en bolig eller et par værelser hos fiskerne hele sommerperioden. De var landliggere.

Når sommergæsterne ankom, flyttede fiskerfamilierne op på loftet eller ud i deres udhuse og skure, så der blev plads til gæsterne fra København. Lejen fra de logerende fungerede som et tiltrængt supplement til familiens økonomi. Ofte lavede fiskerkonerne også mad til sommergæsterne, så opholdet betød afslapning, sopning i Øresund og et afbræk fra storbylivet.

Mens nogle københavnere boede til leje hos fiskerne, var der andre, som lejede et større landsted eller opførte deres egne landsteder i Taarbæk. Fra 1863 kunne man let komme hertil, man steg på toget fra København til Klampenborg Station og videre herfra ad den korte vej til fiskerlejet i Taarbæk.

En lidt finere sommerbolig end et af fiskerhusene var Villa Elnahøj på Taarbæk Strandvej 79. Ejendommen blev opført af professor Carl Christensen, og senere udlejede ejeren frk. Karen Christensen stedet til forskellige sommergæster. På billedet udlever familien Mendel-Hartvig landliggerlivet langt væk fra hovedstadens lugt og larm. Tjenestepigen er naturligvis fulgt med for at servicere familien på sommerferien.

Publiceret 17 July 2018 08:00