En lille historie om Stampen

Den lille hvide fabriksbygning på Stampen ved Mølleåen skal nu nedrives. I sig selv er bygningen ikke noget tab, for det der var værdifuldt ved den, er for længst forsvundet. Men den har en interessant historie og fortjener at få en minderune med på vejen.

Af
Jeppe Tønsberg

tidl. stadsarkivar

Lyngby-Taarbæk Kommune

HISTORIE Daværende rigsantikvar P. V. Glob fremsatte en storslået plan om at omdanne hele Mølleådalen til stort arbejdende industrimuseum. Nationalmuseet erhvervede de gamle fabriksbygninger i Fuglevad, Brede, Ørholm, Nymølle, Stampen og Raadvad. Strandmøllen og bygningerne i Frederiksdal og Lyngby kunne ikke købes, men passede alligevel ind i planerne. I Lyngby medvirkede Nationalmuseet ved rekonstruktionen af Nordre Mølles mølleværk, som i dag er det eneste varige resultat af P. V. Globs visionære Mølleå-projekt.

På Stampen var der ikke længere oprindelige bygninger bevaret. Nationalmuseet flyttede maskineri og inventar fra et gammelt uldspinderi i Rebstrup i Himmerland og genopstillede det i en kopi af den originale bygning. Maskineriet blev gjort køreklart og kunne trækkes af Mølleåen via et rekonstrueret vandhjul.

Her kunne publikum som det eneste sted i Danmark opleve en vanddrevet tekstilvirksomhed i funktion. Der var god tilstrømning, når spinderiet var i gang og viste, hvordan rå fåreuld blev kartet og spundet til garn, som kunne bruges til strikning eller væves til klæde. De komplicerede processer blev anskueliggjort og forklaret for publikum, og det var en fremragende måde at formidle Mølleåens industrihistorie på.

Men det var en dyr formidling, fordi der skulle føres tilsyn med bygningen og Stampen lå isoleret i Dyrehaven, og fordi maskinerne kun kunne bruges af en udlært uldspinder. I praksis foregik fremvisningen ved, at den gamle uldspinder fra Himmerland blev hentet til Stampen for at betjene maskinerne. Derfor var uldspinderiet kun sjældent i gang, og efter nogle år opgav Nationalmuseet at vise det i funktion. Der blev stadig ført tilsyn, men bygningen blev alligevel udsat for indbrud og hærværk.

Til sidst valgte Nationalmuseet for nogle få år siden at sætte maskinerne på magasin. Bygningen overgik til Naturstyrelsen, og vandhjulet blev fjernet. Der har været fremsat flere forslag til, hvad den tomme bygning kunne bruges til, men nu står den altså til nedrivning.

Selv om bygningen ikke længere har nogen funktion, minder den dog om, at der engang har været industriel aktivitet på Stampen. Det vil blive vanskeligere at anskueliggøre, når der overhovedet ikke bevaret spor af menneskers aktivitet på stedet, og det vil betyde, at Mølleådalen mister endnu et lille stykke af sin værdi som et af Danmarks 25 nationale industriminder.

Publiceret 12 July 2018 09:00

SENESTE TV