”Jeg håber, at folk får en ny oplevelse af sommerlandet ved at se det i en større sammenhæng,” siger Nan Dahlkild, der har kurateret udstillingen på Sophienholm. Foto: Pernille Borenhoff

”Jeg håber, at folk får en ny oplevelse af sommerlandet ved at se det i en større sammenhæng,” siger Nan Dahlkild, der har kurateret udstillingen på Sophienholm. Foto: Pernille Borenhoff

Sommerdrømme på Sophienholm

Sophienholms udstilling om sommerlandets arkitektur har fokus på samspillet mellem fritid, arbejde og samfundets udvikling

Af
Pernille Borenhoff

Paradiset på jord. Hvor finder man det? Det enkle, rolige og harmoniske liv, hvor alt ånder fred og idyl. Underligt nok vil mange mene, at det ikke er det liv, der leves til daglig. Men i stedet det liv, der leves, når man er løsrevet fra sine vante omgivelser. I en campingvogn tæt på andre mennesker, i et sommerhus nær vandet eller i en shelter dybt inden i en skov.

Sophienholm er sådan et sted, hvor det gode liv kunne leves. Huset er et landsted, der i 1779 blev opkøbt af storkøbmand Constantin Brun og i de følgende årtier havde det sin storhedstid med litterære saloner og et mere løssluppent liv end det, familien levede i København. Blandt andet inspireret af Friederike Bruns rejser til Italien.

Nan Dahlkild, ph.d. og mag.art., lektor ved Institut for Informationsstudier ved Københavns Universitet og studieleder for Arkitektur og Design ved Folkeuniversitetet i København, har kurateret Sophienholms nuværende udstilling 'Sommerlandets Arkitektur'. Udstillingen åbnede sidste weekend og kan ses til og med den 2. september.

I to år har han arbejdet med udstillingen, og det har blandt andet ført ham rundt i det ganske land. Mange af udstillingens fotografier har han selv taget, ligesom det også er Nan Dahlkild, der har planlagt udstillingen og forfattet de ledsagende tekster.

Udstillingen har han skabt til Sophienholm, og det er helt bevidst, at det netop er her, han ønskede at vise den først - senere sendes den videre til Faarborg Museum og Silkeborg Kurbad.

"Jeg er kommet meget på Sophienholm og blandet andet bidraget til en tidligere udstilling; Dansk Sommer. Så da ideen til udstillingen startede, havde jeg Sophienholm i tankerne, og jeg er meget taknemmelig over, at det kunne lade sig gøre. For mig er det en drømmeudstilling og et drømmested at vise den," siger Nan Dahlkild.

Ret til ferie

Udstillingen er kronologisk opbygget, og i det første rum troner Friederike Brun, der var foregangskvinde for de mange aktiviteter, der udspandt sig på Sophienholm.

"Vi er i Guldalderens glansperiode, hvor ophold i sommerlandet var forbeholdt de meget få og velhavende," siger Nan Dahlkild.

Indtil 1891 havde den almindelige arbejder en syv-dages arbejdsuge. Og ingen ferie. Men i 1891 indførtes søndagsfri, hvilket gav mulighed for ture ud i landet. Senere fik man retten til to uges ferie. I dag har de fleste mulighed for at holde i hvert fald seks uges ferie om året.

"Jeg synes, at det har været spændende at beskæftige mig med arkitekturen i en sociologisk sammenhæng og beskrive den udvikling, der har været inden for ferie og sommerland," siger han.

Udstillingen viser eksempler på landliggere fra omkring 1900, hvor de mere velhavende fra de københavnske borgerskab byggede store villaer blandt andet i Hornbæk. De virkelig velhavende etablerede sig i store jagtvillaer i Midtjylland, og det kom til at hedde københaverplantagerne. I samme periode etablerede de mere kunstneriske københavnere sig omkring Tisvilde Hegn.

30’ernes og 40’ernes idealisering af en sund krop i et sundt legeme eksemplificeres ved tidens plakater. Arne Jacobsens Bellevue har fået en del opmærksomhed, ligesom der også gives flere eksempler på så vidt forskellige leveformer som campingliv og tilflugt til kurbade.

"Jeg håber, at folk får en ny oplevelse af sommerlandet ved at se det i en større sammenhæng. Og jeg håber, at udstillingens besøgende dels vil få en ny faglig indsigt og dels vil opleve en form for nostalgi og genoplevelse af egen barndom og egne lykkelige sommerminder," siger Nan Dahlkild.

Udstillingen give også et bud på de nyeste tendenser inden for sommerlivet.

"Jeg tror, at vi fremover vil se en mere ressourcebevidst og økologisk udvikling. Der vil være mere deleøkonomi, hvor folk vil gå sammen om at eje et sommerhus," spår Nan Dahlkild.

    Udstillingen Sommerlandets Arkektur - Drømmen om det gode liv kan ses på Sophienholm til den 2. september.

    Nan Dahlkild har på Museum Tusculanums Forlag redigeret en bog med samme titel. Margrete Floyan, Peter Thule Kristensen, Flemming Skude og Jøgen Hegner Christiansen har bidraget med artikler.

    Bogen og udstilling er blevet til med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Bergiafonden, Københavns Universitet, Realdania, Johannes Fogs Fond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Publiceret 29 June 2018 09:00

SENESTE TV