DEBAT: Bedre information til ældre medborgere

Af
Dorthe la Cour (K)

Næstformand i social- og sundhedsudvalget

En livsstilsundersøgelse fra februar i år blandt ældre i kommunen viser, at hver femte ældre medborger ikke føler sig tilstrækkeligt informeret om aktivitetstilbud. Undersøgelsen viser også, at informationen fra kommunen kommer fra mange forskellige kilder og at den ikke altid er klar.

Det kan efter vores mening gøres bedre. Derfor satte vi en sag på social- og sundhedsudvalgets dagsorden 12. juni med forslag om, at der arbejdes med at forbedre kommunikationen til ældre medborgere. Heldigvis var alle i udvalget enige om, at der er et forbedringspotentiale.

Vi går efter, at kommunikationen er klar, tydelig og rettidig, uanset om det drejer sig om information om aktivitetstilbud eller om, hvordan man får fat i den rette medarbejder i forvaltningen.

Derfor har vi også bedt om, at forvaltningen undersøger, om der kan etableres en 'find vej i systemet'- funktion - enten ved særlig telefontid eller ved udpegning af kontaktperson til den enkelte borger.

Mange ældre borgere har ikke tidligere været i kontakt med kommunen, og det kan være et ganske overvældende møde. Vi skal i bred forstand styrke vores kommunikation, så borgerne let og enkelt forstår, hvad det handler om - og det gælder alt fra installering af nødkald til vaskeordninger.

Vi glæder os til at se, hvad forvaltningen kommer tilbage med af forslag.

Kommunen skal snart have en ny og forbedret hjemmeside, og det vil selvfølgelig være oplagt at tage viden fra livsstilsundersøgelsen med ind i planlægningen af den nye hjemmeside.

Publiceret 20 June 2018 22:00

SENESTE TV