Sorgenfri Slot bliver ikke åbnet for offentligheden

Kongehuset disponerer over Sorgenfri Slot og foreløbig er der ingen planer, ifølge Slots- og Ejendomsstyrelsen, om at åbne slottet for offentligheden

Af
Af Eva Catter

I Det Grønne Områdes igangværende net-afstemning over Lyngby-Taarbæks største turistaktiv ligger Sorgenfri Slot fortsat på en trist sidsteplads. Årsagen til den ringe placering kan, ifølge en læser, måske skyldes at slottet ikke er tilgængeligt for offentligheden. Området omkring Mølleåen er dog offentlig park, men slotshaven, der ligger nærmest Sorgenfri Slot er forbeholdt kongehuset og lukket for publikum.

"Det er et slot, der hører under Civilisteloven. Det betyder, at Staten ejer slottet, men stiller det til rådighed for kongehuset ligesom med Amalienborg og Gråsten Slot. Kongehuset disponerer således over brugen af slottet," siger Jacob Holst Andersen, der er pressechef hos Slots- og Ejendomsstyrelsen.

I dag bor grev Christian og grevinde Anne-Dorte i slottes sidebygning, der kaldes Damebygning. Hovedslottet er istandsat tilbage i 2001-2002, men det var kun den udvendige del af slottet, som blev istandsat ved den lejlighed. Det vil ifølge Slots- og Ejendomsstyrelsen, kræve en indvendig istandsættelse, hvis slottet skal anvendes til fremvisning.


"Brugen af slottet er i dag begrænset til depotformål og er ikke egnet til at blive vist frem for offentligheden. Men i sidste ende er det som sagt kongehuset, der disponerer over slottet," siger Jacob Holst Andersen.

eva.catter@lokalavisen.dk
Publiceret 24 July 2009 07:00

SENESTE TV