Den 21-årige kvinde i haven til Slotsvænget 23 A.
Den 21-årige kvinde i haven til Slotsvænget 23 A.
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Krisehjælp for unge sårbare

Akuttilbuddet på Slotsvænget i Lyngby, hvor alle i psykisk krise kan henvende sig, tager sig også af de sårbare unge, der har problemer med uddannelse, bolig eller misbrug

Af Grete Hansen
sårbare unge Hos Akuttilbuddet, Slotsvænget 23 A i Lyngby, bor på 6. uge en 21-årig ung kvinde. Hun kom til Danmark som 3-årig med sin familie, der var bosniske flygtninge. Hun fik danske veninder, men reglerne var anderledes i den muslimske familie, og hun var nødt til at komme væk hjemmefra - mod familiens vilje.

Siden hun var 14 år har hun været anbragt. Hun fik egen lejlighed, har arbejdet og forsøgt at få en uddannelse, men hendes traumatiserede fortid vender tilbage og vælter hende, så hun i perioder ikke kan overskue noget. Hun har ingen kontakt til familie og søskende.

Da hun ikke magtede sin uddannelse og holdt op, blev hun smidt ud af sit kollegieværelse i sin tidligere kommune. Hun kendte én på DTU, flyttede ind på en kollegiegang her og talte med kollegieinspektøren, der tog hende med til Akuttilbuddet i Lyngby.

Her får hun lavet en kriseplan, og hendes tidligere kommune er inddraget i forløbet med at hjælpe hende videre. Hun kunne ikke selv bede om hjælp.

?Kommunens system stresser mig, jeg kan ikke overskue det,? siger hun.

Hjælp forebygger

Til spørgsmålet om fremtiden siger hun:

"Jeg ved ikke, hvordan jeg skal se på fremtiden, jeg tager det bare, som det kommer".

"Her er de gode til at spørge ind til, hvordan jeg har det, og hvis jeg ikke har lyst til at snakke, er det ok. Og jeg ved, at de altid vil snakke, når jeg har brug for det," siger hun, der ønsker at være anonym. Hun skal begynde på HF på VUC i sin tidligere kommune og får hjælp til at skaffe en bolig.

Akuttilbuddet er en del af det socialpsykiatriske tilbud Slotsvænget, og det er finansieret af puljemidler fra Socialministeriet. Filosofien bag tilbuddet er, at alle mennesker med den rette hjælp kan komme sig over en psykisk krise.

Ved at tilbyde øjeblikkelig hjælp kan man forebygge fx hospitalsindlæggelse, at folk mister deres job eller må forlade deres uddannelse.

Alle kan henvende sig, både folk i Lyngby-Taarbæk Kommune og folk udefra.

Indgangen til Akuttilbuddet i Slotsvænget.
Indgangen til Akuttilbuddet i Slotsvænget.

Unge er udsatte

15-20 pct. af en ungdomsårgang får ikke en ungdomsuddannelse, og ifølge Ungdommens Uddannelsesvejledning har op til halvdelen af dem psykiske problemer. Det kan være svært at få hjælp til at komme videre med ungdomslivet, og Akuttilbuddet i Lyngby er også et tilbud til dem.

Når man kontakter Akuttilbuddet, får man tilbudt en kriseplan, hvor man sammen undersøger situationen og formulerer et ønske for, hvordan den skal se ud om 5 dage. Det kan fx handle om at kunne sove, få ro eller blive mindre plaget af angst. Det næste skridt er at undersøge, hvem der skal involveres i at løse situationen. Det kan både være personer fra det private netværk, fx familie samt kommunale sagsbehandlere, arbejdsgiver med flere.

En kort, håndholdt indsats skal være med til at forebygge, at krisen udvikler sig.

I nogle tilfælde vil indsatsen være helt kortvarig, i andre vil det være nødvendigt med henvisning til et andet tilbud eller til behandlingspsykiatrien.

Hash og dårlig start

Et andet eksempel på en ung, der har fået hjælp i Akuttilbuddet er en mand i tyverne, der også ønsker at være anonym. Hans mor tog ham med til Slotsvænget. Han var træt af livet, plaget af stress og uro og håndterede det ved at ryge hash. Men så kunne han ikke komme op om morgenen og passe sin læreplads.

Mor og søn kom en mandag formiddag, hvor han skulle have været mødt op på et 4-ugers uddannelsesforløb på en teknisk skole, og han er selv klar over, at det er en dårlig start.

"Med udgangspunktet i kriseplanen får vi hurtigt et overblik over hans mål: at kvitte hashen og finde noget andet, der kan dulme uroen, og så skal han være tilbage på skolebænken inden ugens udløb, senest ugen efter", fortæller Jens Hjort Andersen, der er projektleder i Akuttilbuddet.

Den unge mand kommer de næste fire dage og får hjælp til at komme af med abstinenser, dæmpe uroen og få en god søvn.

"Han ville gerne tage ansvar og ændre sin situation, men havde brug for et kærligt skub," siger Jens.

På fjerdedagen er han tilbage på skolebænken og får nogle samtaler over en periode samt tilknytning til en gruppe unge med samme udfordringer. Efter en opfølgende snak en måned senere er han stadig fri af sit misbrug.

Hjælp og en seng

Akuttilbuddet tilbyder nærvær, en samtale, tid til at lytte, viden om psykiske kriser, hjælp til at få styr på livet samt en seng at sove i, hvis man er utryg ved at være hjemme.

Siden oprettelsen 1. november sidste år har 420 personer henvendt sig, hovedparten flere gange. Halvdelen kommer fra Lyngby, resten fra Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe, men også fra Gribskov, Hillerød og Københavns Kommune.

Gennemsnitsalderen er omkring 40 år, og der kommer lidt flere kvinder end mænd. Halvdelen har aldrig tidligere været i kontakt med psykiatrien.

Det er meget forskellige problemer folk kommer med.

"Stress og indre uro fylder meget, og vi kan konstatere, at det bl.a. skyldes manglende overblik over økonomien, skrøbelig tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, problemer med familien og misbrug af alkohol eller hash," fortæller Jens Hjort Andersen.

Akuttilbuddet kan kontaktes døgnet rundt alle ugens dage, både personligt, ved at ringe, sende en sms eller mail og der kan aftales besøg i eget hjem. Man kan være anonym.

Akuttilbuddet i Lyngby er et ud af 7 centre i Danmark.

Publiceret: 05. Juli 2011 01:12
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt