Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Inden valget: Er letbanen kørt – eller kan Lyngby stadig nå at hoppe af?

Debatten om letbanen har været et hot emne i valgkampen. Men alt peger på, at letbanen kommer, såfremt budgettet holder. Transportministeren har netop bedt om en sidste revision af letbaneøkonomien, inden den endelige beslutning tages

Lyngby-Taarbæks konservative borgmester Sofia Osmani har klart meldt ud, at hun ikke bakker op om det aktuelle letbaneprojekt og ønsker en anden løsning. Også selvom det er en holdning, hendes partifæller på Christiansborg og i de andre kommuner i letbanesamarbejdet ikke deler.

Liberal Alliance deler hendes holdning, det samme gør Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og bydelenes stemme ved Niels Astrupgaard.

Sofia Osmani ved godt, at sandsynligheden for, at Lyngby-Taarbæk kan komme ud af letbaneprojektet, er meget lille, men hvis der opstår en mulighed for at trække sig, så vil hun gribe den.

De resterende partier i kommunalbestyrelsen er for etableringen af en letbane. Det er Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

Enhedslistens Henrik Bang mener, at Letbanen er en væsentlig opgradering af den kollektive trafik og er vigtig for Lyngby udvikling.

“Den er vedtaget, og vi burde derfor arbejde meget mere aktivt med de nye muligheder den giver f.eks. for færre biler i Lyngby centrum,” siger Henrik Bang. Også SF har meldt klart ud. Sigurd Agersnap har gennem valgkampen argumenteret for, at byen skal indrettes til mennesker og ikke biler. Han vil have ledt trafikken rundt om bymidten, så der kan etableres gågade.

“Og så løser vi altså kun trængslen i hele Københavnsområdet ved at finde kollektive løsninger, der for kæmper vi i SF for Letbanen,” siger Sigurd Agersnap.

Kan Lyngby-Taarbæk melde sig ud?

Modstanderne af letbanen har i valgkampen sagt, at de vil arbejde for at komme ud af letbaneprojektet. Men er det overhovedet muligt?

Som det ser ud lige nu, så er det på et meget teoretisk plan. Det kræver nemlig, at Lyngby-Taarbæk på grundlag af det gennemførte udbud må overbevise mindst fire andre kommuner langs letbanen om, at etableringen af letbanen er en dårlig ide, og at de skal trække sig fra samarbejdet.

Et scenarium, der er højst usandsynligt.

Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune ikke kan skaffe det flertal, så er kommune forpligtet til at acceptere, at kontrakterne indgås og byggeriet af letbanen gennemføres.

Det fremgår af et notat fra Hovedstadens Letbane, der har vurderet en kommunes mulighed for at træde ud af letbaneprojektet.

Har man først sagt a...

Det er en række delaftaler, der er indgået siden 2011, der har dannet grundlag for den aktuelle anlægslov, der blev vedtaget i 2016, og som gav Hovedstadens Letbane I/S bemyndigelse til at kunne anlægge letbanen under forudsætning af, at samtlige interessenter accepterer, at der kan indgås kontrakter.

Interessenterne er staten, der står for 40 procent, Region Hovedstaden, der står for 26 procent og kommunerne, der tilsammen står for 34 procent.

Lyngby-Taarbæk Kommune er en af 11 kommuner langs letbanen, der har tiltrådt aftalen, og for at kommunerne i interessentselskabet kan tale med en stemme, så har man nedsat det, der hedder borgmesterforum, der blandt andet sørger for at vælge repræsentanter til bestyrelsen.

Af notatet fra Letbaneselskabet fremgår det, at alle beslutninger i borgmesterforum træffes ved simpelt flertal, hvor den enkelte kommunes stemme vægter svarende til kommunens ejerandel. Ændring af vedtægter og ejeraftale kan kun ske, hvis alle 11 kommuner i borgmesterforum er enige.

Granskning af økonomien

Hovedstadens Letbane blev sendt i udbud i oktober 2016. Der er tale om i alt otte kontrakter, hvoraf nogle kontrakter kan udføres samlet. Her skal entreprenørerne give deres bud på, hvad det vil koste at bygge og drive en letbane.

Og prisen for letbanen er afgørende, for hvis udbuddet på det samlede projekt er dyrere end ventet, kan letbane-parterne (stat, region og kommunerne) i princippet afvise udbuddet og i yderste konsekvens stoppe letbaneprojektet.

I sommeren 2016 gennemførte revisionsfirmaet EY en granskning af Letbanen. Her vurderede de, at de afsatte reserver til udsving i budgettet var tilstrækkelige.

Men nu har Ole Birk Olesen (LA), der er transport-, bygnings- og boligminister netop skrevet ud til de 11 kommuner samt Region Hovedstaden med et ønske om at gennemføre endnu en vurdering, nu hvor udbuddet er gennemført for at sikre sig, at økonomien i projektet holder.

Det var ellers meningen, at projektet skulle have været endeligt vedtaget på nuværende tidspunkt.

Anne Jeremiassen LA’s lokale kommunalbestyrelsesmedlem er glad for, at hendes partifæller på Christiansborg nu ser letbaneprojektet efter i sømmene.

Villum Christensen, der er transportordfører for Liberal Alliance, er udpeget Statsrevisor og vil ifølge Anne Jeremiassen nu bringe projektet op til drøftelse på det næstkommende møde for statsrevisorerne.

“Dét, der især har undret mig, er den besynderlige fordeling mellem drifts- og anlægsudgifter samt kommunernes egne investeringer i projektet, hvilket slører den samfundsøkonomiske forrentning, som i forvejen er ekstrem lav. Jeg synes, det tegner til, at vi må få en yderligere granskning af økonomien i projektet. I sidste ende håber jeg naturligvis, at vi kan få en anden type løsning, end den på skinner,” siger Anne Jeremiassen.

Et sundt projekt

De radikales Henrik Brade, der er fortaler for letbanen, mener, at endnu en granskning af økonomien er at gå med både livrem og seler.

”Men måske kan det pege på yderligere forenklinger eller besparelser, og det er vi da glade for, selvom det udskyder en endelig afklaring til efter kommunalvalget,” siger Henrik Brade.

Også Søren P. Rasmussen synes, det er fint med endnu en økonomisk analyse. Denne gang på baggrund af, hvad man ved og ikke kun, hvad man tror.

”De vil formentlig komme frem til den samme konklusion, at projektet er fint, sundt og gennemarbejdet. Der er ikke fiflet med noget. Det her anlægsprojekt følger nøjagtigt de samme regler og procedurer som alle andre anlægsprojekter.

Men jeg ønsker enhver usikkerhed ryddet af vejen, derfor hilser jeg også transportministerens initiativ velkomment,” siger Venstres Søren P. Rasmussen.

Letbanen forventes endeligt vedtaget inden udgangen af 2017.

Publiceret: 20. November 2017 11:45

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Det grønne område

Valget netop nu
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt