Simon Pihl Sørensen, Sofia Osmani ogCaroline Arends.
Simon Pihl Sørensen, Sofia Osmani ogCaroline Arends.
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Hvad mener du om Vidensbyen?

Ved årsskiftet får Lyngby-Taarbæk en ny politisk ledelse. I den forbindelse har vi givet direktør i Vidensby Caroline Arends mulighed for at stille Lyngby-Taarbæks nye borgmester Sofia Osmani og viceborgmester Simon Pihl Sørensen tre spørgsmål hver om der

Af Caroline Arends, adm. direktør i Vidensby

Sofia Osmani

Hvad, mener du, er Lyngby-Taarbæks styrker i forhold til at være Vidensby?

Det er flere styrker. Først og fremmest skaber Vidensbysamarbejdet et stærkt fællesskab mellem byens vigtige aktører. Når DTU og byens mange andre uddannelsestilbud, erhvervslivet, handelslivet, boligorganisationerne og engagerede borgere samles og arbejder sammen, så skabes en stærk udvikling af byen som inddrager alle parter. Vi får flere perspektiver og kan arbejde med den helhedstænkning, som skal sikre, at vi udvikler byen i alles interesse med respekt for det bestående og blik for det nye.

Vidensby-visionen indeholder ni indsatsområder. Hvor mener du at der skal fokuseres?

Jeg tror, vi skal gøre noget for alle ni områder, da ideen for Vidensbyen netop bygger på, at der udvikles på flere områder. Erhvervslivets og uddannelsessektorens indsatsområder skal naturligvis fortsat styrkes, men det også væsentligt at huske borgerne. Derfor er jeg særlig opmærksom på de områder, som direkte berører borgerne. Her tænker jeg på områder som velfærdsydelserne, borgerservicen, grønne og miljørigtige løsninger, og det levende bymiljø.

Hvad er Lyngby-Taarbæk Kommunes primære rolle ift. Vidensbyen?

Vi har en central rolle både som by med grønne områder og som organisation med mange skoler, institutioner, plejehjem, og kulturinstitutioner. Når nye ideer og innovative initiativer ser dagens lys, så ser jeg kommunens rolle som en helt central medspiller. Fx når vi laver nye innovative workshops på skolerne og plejehjemmene, som skaber bedre velfærd og smarte løsninger. Kommunens rolle er også at være i spil som byrum, så der skabes de bedste mulige rammer og omgivelser for både borgere, studerende og erhvervslivet.

Simon Pihl Sørensen

Vidensby-organisationen blev stiftet for halvandet år siden. Hvor langt synes du, Lyngby-Taarbæk er nået for at være en rigtig Vidensby?

Vi er nået rigtigt langt, når det handler om at skabe nye samarbejder og sætte nye projekter i gang. Men jeg ser også et stykke arbejde endnu, før vi kan kalde os en rigtig Vidensby. Vi har endnu til gode at se studerende som en daglig og naturlig del af byens liv – ligesom vi også har til gode, at byens tilbud også afspejler en studie- og universitetsby. Men initiativerne er godt på vej. Og det er vigtigt, at vi har et højt ambitionsniveau.

Hvad mener du er Vidensbyens vigtigste styrker?

Det ligger lige for, at erhvervslivet og uddannelserne har gavn af hinanden. Men en af de vigtigste styrker er også, at nytænkning på tværs af uddannelser, erhvervsliv og kommune også direkte kan gavne byens borgere og de velfærdsudfordringer, som kommunen arbejder med. En anden vigtig styrke er også den korte afstand mellem byens vigtigste aktører og mulighederne for at sætte ambitiøse mål og skabe sammenhængende byudvikling.

Hvordan opfatter du Videns- og universitetsby-visionen?

Jeg ser den nok meget konkret. En kortere vej fra ide til handling. Nye initiativer i byen som gavner byen og borgerne. Vi har med Vidensbyen et godt udgangspunkt for at skabe solide løsninger som hurtigt kan omsættes til nye initiativer i byen. Et godt eksempel er fx da hele byen bød de studerende velkommen her ved studiestart i efteråret. Det er vigtigt, at Vidensbyens vision kan mærkes og ses og bliver en del af den måde, borgerne oplever deres by på.

Publiceret: 18. December 2013 14:41

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere