Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Hus(fred) forbi i Lundtofteparken

Michael M. Jørgensen

Formand, Lundtofte

Borgerforening

Viceborgmester og formand for byplanudvalget for Lyngby-Taarbæk kommune, Simon Pihl Sørensen, er i DGO den 22. august 2017 citeret for at sige, at det er beboerne i Lundtofteparken, der bestemmer. Det er korrekt for så vidt angår det, der faktisk ender med at blive godkendt på et beboermøde i Lundtofteparken.

Men det er ikke korrekt, at beboerdemokratiet bestemmer, hvad der skal stå i helhedsplanen og kommuneplantillæggene for Lundtofteparken.

Det er først og fremmest kommunalbestyrelsen, der afgør, hvordan de kommunale rammer ser ud - altså hvor meget der må bygges i alt, hvor højt det må være, hvordan det må anvendes osv.

I lokalplanerne (som også afgøres suverænt af kommunalbestyrelsen) går man endnu længere ned og definerer måske overordnet udseende, byggematerialer, byggefelter osv.

Alt det her kan kommunalbestyrelsen vedtage udvidede rammer for (altså at åbne op for fortættet byggeri, byggeri af ekstra blokke, nye rækkehuse osv.) uden at beboerdemokratiet behøver at få nogen indflydelse på det. Hvis de vil.

Og det er faktisk det, der står at man gerne vil i forslaget til helhedsplan for Lundtofte.

Forslagene for udvikling af Lundtofteparken, som er på bordet nu, udsendt af kommunalbestyrelsen, og som er i høring som en del af den store helhedsplan for hele Lundtofte.

Der er forslag om at fortætte ganske kraftigt i Lundtofteparken, inddrage grønne frie arealer til at bygge rækkehuse, omdanne børneinstitutionen til rækkehuse, muligvis bygge i det grønne område ind imod postcentralen, Atlas-grunden og Cobham (Thrane & Thrane).

Dertil kommer, at man ikke foreslår en renovering af butikkerne, men en nedrivning af det, der ikke ligger under boligblokkene og i stedet et nybyggeri af en boligblok på 16 meter, hvor der i dag er parkering, og hvor man gerne ser 2 dagligvarebutikker i bunden (parkering i kælder - det er det eneste formildende ved den ide).

Alt dette og især sidstnævnte vil medføre massiv forøget trafik ind i selve Lundtofteparken.

Det vil medføre, at den relative sikkerhed, der er for børnene i området til at krydse og lege i hele parken reduceres eller forsvinder - det foreslås nemlig også at vejen igennem Lundtofteparken åbnes op for gennemgående trafik til motorvejen.

Den samlede volumen af trafik, som følge af helhedsplanens forslag, forventes nemlig at blive så voldsom, at man anser dette for nødvendigt.

Det vil også medføre, at al tanke om et ”torv” i Lundtofteparken forsvinder, da udenomsarealerne til en sådan bygning vil skulle anvendes til vareleverancer, affaldshåndtering, kørebaner og parkeringsadgang.

Når man sammenholder dette med, at formanden for Lundtofteparkens beboerforening den 17. august 2017 udtaler ”Disse muligheder skal kombineres med en plan for at få skiftet vinduer og tage i hele vores bebyggelse, så Lundtofteparken også om tyve år er en attraktiv bebyggelse.” så får man indtryk af, at nybyggeriet har andre opgaver end at skabe nye boliger i Lundtofte.

Men vi behøver ikke være nervøse eller bekymrede - det, som kommunalbestyrelsen har udsendt i formel høring, mener de faktisk slet ikke alt sammen - de vil bare høre vores mening!?!

Den formelle høring af kommunetillæggene (som straks efter høringen kan gøres til gældende kommuneplan) er udsendt med en forklaring om, at det er et oplæg til, at vi skal tale om tingene – der står, at det er et oplæg til debat.

Hvorfor så gøre høringen formel, inden vi er færdige med at tale om det?

Med hensyn til Lundtofteparken er det først, når det skal besluttes, hvad den lokale afdeling og organisation skal gennemføre, at beboerne behøver at blive hørt.

Det betyder, at kommunalbestyrelsen kan åbne rammerne op for mere byggeri i Lundtofteparken uden om beboerne, hvis de vil. Og det vil de jo ifølge helhedsplanen. Men hvilke udfordringer i Lundtofteparken er det, man synes at løse ved at bygge MERE?

Det skal retfærdighedsvist siges, at jeg ikke hører mange (men nogen) politikere tale om, at man ønsker flere almennyttige boliger i Lundtofte.

Det skal også siges, at nogle politikere gerne vil tale om de virkelige udfordringer i området, fremfor alene at ytre sig offentligt om parkering, butikkernes udlejningsmuligheder og for den sags skyld det sagnomspundne beboerdemokrati.

Men hvorfor så udsende helhedsplanen, hvis I alle sammen er så uenige i den – hvorfor så ikke fjerne alt det, I ikke engang selv kunne lide – det er jo ikke Niras eller forvaltningen, der bestemmer, hvad der går i høring – det gør kommunalbestyrelsen.

Det er i øvrigt underligt, at vi har fået forelagt en helhedsplan, der skal repræsentere udviklingen i Lundtofte de næste 15-20 år, og intet sted i planen står der, hvordan man vil håndtere de socioøkonomiske udfordringer i Lundtofteparken – skal det bare bygges væk? Eller skal vi lade som om, det er ikke-eksisterende?

Vi synes, at det er prisværdigt, at kommunalbestyrelsen gerne vil have overblik over byggemulighederne i Lundtofte, og har fået det via en ingeniørundersøgelse – vi synes til gengæld, at det er en ommer, at udsende ingeniørundersøgelsen som en helhedsplan for en hel bydel med 6.000 indbyggere uden at tage udgangspunkt i, at hvad bydelen reelt har brug for.

Byudvikling tager tid – god byudvikling tager meget lang tid, og skal ikke tvinges hurtigt igennem med formelle høringer.

Publiceret: 05. September 2017 01:12

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt