Området ved Kanalvej mellem Lyngby Storcente rog Microsoft skal være et åbent parklignende område, er indbyder til, at man slår sig ned i græsset. (Visualisering: Lyngby-Taarbæk Kommune)
Området ved Kanalvej mellem Lyngby Storcente rog Microsoft skal være et åbent parklignende område, er indbyder til, at man slår sig ned i græsset. (Visualisering: Lyngby-Taarbæk Kommune)
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Historiens vingesus og fremtidens klimaløsning

Projektet omkring Fæstningskanalen handler om, at bringe fortiden ind i nutiden og samtidig løse fremtidens problemer. Det ambitiøse projekt forventes at koste omkring 430 millioner kroner at etablere

Forestil dig hyggelige cafeer ved vandkanten, legende børn og studerende, der hænger ud i parken. Det er ikke svært at få øje på de rekreative værdier ved at genåbne Fæstningskanalen.

Men projektet er faktisk først og fremmest en måde at løse de problemer, der opstår som følge af de klimamæssige forandringer vi oplever i disse år. Åbningen af Fæstningskanalen betyder at man i fremtiden kan håndtere voldsomme regnskyl uden, at det belaster Mølleåen med overløb fra spildevandssystemet og samtidig undgår man også store oversvømmelser på vejene.

Det fortæller Dorthe Rømø fra Lyngby-Taarbæk forsyning, der er projektleder på Fæstningskanalprojektet.

”Efter det store skybrud 2011 besluttede regeringen, at alle kommuner skulle lave en klimatilpasningsplan

Så for os handler projektet hovedsageligt om reducere overløb fra kloaksystemet til Mølleåen ved at lede regnvandet i nye regnvandsledninger til et åbent regnvandsbassin. På den måde optager regnvandet ikke plads i kloakken,” siger Dorthe Rømø.

En by med vand

Ideen med at genåbne fæstningskanalen er dog ikke ny. I kommuneplanen fra 2009 fremgik det, “at der skal arbejdes for at få vand i den tørlagte del af Fæstningskanalen, så der kan skabes et unikt byrum.

Det fortæller Thomas Hansen, der er afdelingsleder i Center for miljø- og plan.

Men det var klimaforandringerne, der satte gang i processen, fordi visionen kunne vise sig at blive løsningen på en række miljømæssige udfordringer med at håndtere store mængder af regnvand. Helt overordnet er planen at lede regnvand fra hele byen uden om det eksisterende kloaknet og ned i Fæstningskanalen.

Strækningen fra Lyngby Hovedgade til Toftebæksvej er det sted, hvor bebyggelsen ligger tættest på kanalen. Her løber i dag en cykelsti. (Visualisering: Lyngby-Taarbæk Kommune)
Strækningen fra Lyngby Hovedgade til Toftebæksvej er det sted, hvor bebyggelsen ligger tættest på kanalen. Her løber i dag en cykelsti. (Visualisering: Lyngby-Taarbæk Kommune)

Tidsplan

Som det er nu er forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljørapport og VVM-redegørelse i høring frem til 1. oktober 2017 projektet i høring frem til 1. oktober 2017. I starten af 2018 er dispositionsforslaget for projektet færdigt. Herefter udarbejdes det endelige projekt i løbet af 2019, og det forventes, at det første spadestik tages i 2020. Selve anlægsfasen kommer til at tage to år. Men det er kun den del, der gælder åbningen af kanalen, mens den resterende del af projektet, der handler om at få etableret og tilsluttet regnvandsledninger kommer til at tage fem år. I alt skal der nemlig lægges 10-20 kilometer regnvandsledninger ned i vejene, som et led i klimatilpasningsstrategien.

Den del af projektet forventes at være færdigt i 2025, men hvor og i hvilken rækkefølge, der skal graves ligger endnu ikke fast. Lige nu er man Lyngby-Taarbæk forsyning i gang med at kortlægge ledninger på Klampenborgvej og Buddingevej. Og der er allerede nu et tæt samarbejde med letbaneselskabet.

”Vi prøver for så vidt muligt at koordinere indsatsen, så vi ikke skal gøre tingene to gange,” siger Dorthe Rømø.

For et anlægsprojekt af den størrelse kommer selvfølgelig til at påvirke omgivelserne.

”Men vi er heldige, at det er åbne arealer. Projektområdet ligger hovedsageligt på kommunal ubebygget grund, da Fæstningskanalen er fredet,” siger Thomas Hansen.

Fæstningskanalen fortsætter ud i det åbne land ved Ermelundskilen, hvor de eksisterende kolonihaver derfor må flyttes. (Visualisering: Lyngby-Taarbæk Kommune)
Fæstningskanalen fortsætter ud i det åbne land ved Ermelundskilen, hvor de eksisterende kolonihaver derfor må flyttes. (Visualisering: Lyngby-Taarbæk Kommune)

Kolonihaver skal flyttes

Etableringen af kanalen betyder blandt andet, at de nuværende kolonihaver i Ermelundskilen skal flyttes. Et arbejde man sagtens kan påbegynde relativt tidligt i processen, da det ikke har betydning for den almindelige trafikafvikling. Her er jokeren dog, hvad der skal ske med jorden, for området er gammel losseplads, og det kan betyde, at der kan være et stort oprydningsarbejde, hvis jorden er meget forurenet.

Den del af kanalen, der skal løbe langs Kanalvej mellem Lyngby Storcenter og Microsoft skal ud over regnvand også forsynes med vand fra Lyngby Storcenter. Her pumper man i forvejen 3000 kubikmeter grundvand op for at holde p-kælderen fri for vand, og det skal fremover pumpes ud i Fæstningskanalen.

Tanken er, at hele det området omkring Kanalvej skal vær én åben park, der inviterer til, at man slår sig ned, men inden børnene kan løbe omkring i parken og kærestepar gå hånd i hånd langs fæstningskanalen, så ligger der et anlægsteknisk puslespil.

”De store udfordringer kommer til at være omkring Lyngby Hovedgade, overgangen ved Toftebæksvej og overgangen ved Klampenborgvej. Trafikale knudepunkter, hvor der i forvejen er ligger mange rør,” siger Per Plannthin, der er direktør i Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.

Han forventer at åbningen af Fæstningskanalen og etableringen af regnvandsledninger samlet set kommer til at koste omkring 430 millioner.

Borgermøde om lokalplan

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2017 at fremlægge Forslag til Lokalplan 267 for Fæstningskanalen samt Forslag til Kommuneplantillæg 20/2013 i offentlig høring.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at anlægge en kanal i den historiske Fæstningskanals tracé, gennem Lyngby by, samt indrette byrum i tilknytning hertil. Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg er i offentlig høring fra den 26. juni 2017 til den 1. oktober 2017.

Lyngby-Taarbæk Kommune inviterer beboere og grundejere i nærområdet til borgermøde om lokalplanforslaget på Rådhuset, Lyngby Torv 17, 5. sal i kantinen, mandag d. 4. september kl. 19 – 21. På mødet kan du høre mere og stille uddybende spørgsmål til forslagene.

Hele lokalplanforslaget i detaljer finder du på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside

Fæstningskanalen

Den oprindelige Fæstningskanal var en del af Københavns Befæstning i perioden 1888-1920, hvor den var anlagt i en landskabelig lavning/tunneldal mellem Furesø og Øresund. Formålet med kanalen var at lede vand fra Furesø til områderne nord for København og danne et stort oversvømmelsesområde, der kunne beskytte hovedstaden mod angreb fra landtropper fra den nordlige side.

I Lyngby er Fæstningskanalen i dag åben og vandfyldt fra Lyngby Sø frem til plænen ved Lyngby Hovedgade (rundkørslen ved Lyngby kirke), mens den resterende del af kanalen er opfyldt.

Fæstningskanalen kommer til at fungere som et regnvandsbassin for hele Lyngby. Anlægsarbejdet med selve kanalen forventes at gå i gang i 2020 og vare omkring to år. (Luftfoto: Lyngby-Taarbæk Kommune)
Fæstningskanalen kommer til at fungere som et regnvandsbassin for hele Lyngby. Anlægsarbejdet med selve kanalen forventes at gå i gang i 2020 og vare omkring to år. (Luftfoto: Lyngby-Taarbæk Kommune)

Publiceret: 02. September 2017 11:45

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt